ಪುಟ:ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ


೬೫
ಚರಿತ್ರೆ

ನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾನಮಾಡೋಣವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದ್ದೇನೆ; ಹಿಡಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು “ಮಹಾಶಯ, ಈಶ್ವರ
ಲಾಭಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವುಗಳಿ೦ದ ನನಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ
ವಾಗುವುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಪರಮಹಂಸರು ಅದಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವು
ಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಾದರೂ ಈಶ್ವರಲಾಭಕ್ಕೆ
ಯಾವವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದರು.
ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು “ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೇನೂ
ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ” ಎಂದುಬಿಟ್ಟರು.