ಪುಟ:ಸುವರ್ಣಸುಂದರಿ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ದರಾಶಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕುವುದರ ಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಆಕಾಶವು ಹಳದಿಯ ಒಣ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡರೆ, « ಅಯೊ ! ಇದು ಚಿನ್ನ ವಾಗಬಾರದಾಗಿತ್ತೆ ! ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು! ಎನ್ನು ತ್ತಿದ್ದನ ಮುದ್ದು ಮಗಳು ತೋಟದಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಹಳದಿಯ ಹೂವನ್ನು ತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುವರ್ಣ ಶೇಖರನು « ಚಿಃ 1 ಚಿಃ ಮಗುವೆ, ಈ ಹೂಗಳು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುವರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಕಿತ್ತುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಧಕ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು ಈಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು ಈ ಬಗೆಯ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುವರ್ಣ ಶೇಖರನಿಗೆ ಹೂ ಕಂಡರೆ ವಿಶೇಷಪ್ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಾ ಗಿಯೂ, ಅಂದವಾಗಿಯೂ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು ಸುವರ್ಣಶೇಖರನು ತನಗೆ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆ ತೋಟ ದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಅವುಗಳ ವಾಸನೆ ಯನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ ಕಳೆದು ತೃಪ್ತನಾಗು ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಸುವರ್ಣ ಶೇಖರನು ಆ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಲೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳ ಒಂದೊಂದು ರೇಖೂ ಚಿನ್ನದ ರೇಖಾ ಗಿಯೂ, ಗುಲಾಬಿ ಇಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುವರ್ಣದ ಪುಷ್ಪಗಳಾ ಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾ ಚಾರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು ಸುವರ್ಣಶೇಖರನಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಸವರ್ಣನಾಣ್ಯಗಳು ಒಂದ