ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

142 A GRAMMAR OF THE EXCEPTIONS. Slightning. అప్....... into అప్పు..........................water. వియల్.......... యత్ర....................--the sky. సంయల్ ....... సంయడు......................... battle. విద్యుత్ ........ విద్యుడు........ 6.టి............టిస్తు............ జగత్ .........జగ రు or జగ............... the world. అనుమత్.....డు సుమసు or రుసుమంత ను....tle divine monkey Hanumanta. ఆర్............గిరవు గా...................speech, ............... రచన............. the skin. క్షుద్............ డుం క్షే ధనవు.......... - kunger. సేమిద్ ........... సమిత్తు or సమిధవు ............ a kind of stick used at sacrifices. వీరుద్ ......... మరుగు or వీరుధవు...........a creeping plant, విపేద్ .......... పర్లు or విపడవు........... calamity. ఆపిల్ ... ... . or లు రువు........... turband, పు......... రూ. 17 రుజువు .............. sickness, సు.............. ప్రజువు...... ....... garland. ది ............. దిసు Ur దిల్ ను....... ....... a quarter of the world. దృశ్... ....... దృష్టు or దృరవు.............(2 eye. ది ........దిట్టు or ది షను..............an enemy. ఠిట్............. ట్టు or ది షువు............Listre. శర్మశ ....... ర్మశృతు or శర్మళ్ళం..... he doer of an act. సర్మశ ...... నర్మకృతం: సర్మశ్చలేను.... jatar. THIH RATH Digitized by Google