ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

143 CARNATACA LANGUAGE అగ్నిజిత్ ...... అగ్నిజిత్తు or అగ్నిజిలను.....one who has conquered the free ఇంద్రజిత్....ఆం ధ్ర జిత్తుం ధ్ర జిరేను. he who conquered Indra. హరిశ్చల్...... ప్రతిపత్తం భూరికృతను. --a king or mountain. మమ్య్కి ల్......చితృడు or మబిళ్ళలేను. a king. విదవిద్ .....ఏదవిర్రు or వెదవిదను .....one who is skiled in the Vedas: రా స్త్రీ విడ్... రా శ్రీవిత or గా స్త్రీ విదసు..one who is skilled in the Shaster:: పయ్యాము.. పయ్యాము or పయ్యో ముబ్ వు..a cloud. గణజా ..గుం గుణజను.... a man of good qualities. ధసూణ్ ...ధ సకాశంధ సూజను ...a wealthy man. . పుష్పలట్..... పుష్పలిట్టు or పుష్పలిరువు.. by a kind of bet. మధులిట్......మధులిట్టు or మధులిరువు..... " " మధుస్పృశా . మధు స్పృశుల మధు స్పృతను..one who touches honey. విలీ............వి or విర ను................. man of the cineti cast. . Besides thee, the Sanscrit neuter nouns మరుల్ a noble thing, బ్ర పర్. great thing, and as speech, become మగురు, బ్రకర్త and వారు, RULE Bth. Sanscrit crude nouns terminating in the consonant 5, are introduced into the Carnataca language by cutting off their inal consonant; as రాజన్, రాజసు a king, మూధన్, మూధనవు the head, పూషన్, పూషసు the sun, శరిన్, శరియు an elephant. EXCEPTIONS. రన్....... becomes .. .. .. .. ...................... dog. FADE ............. ....... షి, ము........................heat. Digitized by Google