ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

192 A GRAMMAR OF THE description here ander mentioned are joined together to complete a period ; thus యూరే లా సుమంగ హరిత్యాగు శ్రీ సంతలూఅల్లి ముట్టిద మిస స సూరువరణాగసుశ సురసుడ్యి నిండలూడిదను he said that he was going to mangalore ; and that when he arrived there, he would send me a hundred pagodas; లూపెట్టబరు డాఁ శింతలూ అల్లిబరుశావర్త శరిరుగాం తలూనానల్లగ్యాడశిబరుళ ప్రాప్తియాది రింతలూడిదను he said that that city was tery large ; that there were a great many merchants there; and that if I went there, it might be very advantageous to me. It may further be remarked, that the verbal noun dowa w the act of saying, and the past gcrund Avon having become, are sometimes used in place of doo; thus 8 సబరు సుపద్రవమాడిదశింబుదాడిదను he said that he had been very much oppressed ; రాసుమ్మె సూరిగి ర్యాగు , నింబదాగియూత న్నసం గదనాసుబరచి శింబదాగియుడిదము he said that he was going to mysoor, and theat I must follow him. . అల్లుని This word when used interrogatively, signifies is it not i and sometimes it signifies or, as ఈ శాగ దవవసుబశిద్దల్లవి is not thts paper his writing? అవ నురామసల్లవి |is not he Rama ? అవసుమనియల్లియిద్దానా అల్లిని దొరగిర్యా దనా! is he in the house, or has he gone out ? అల్లరి This word signifies or, but, and besides, as in the following examples; v రరహాఅల్లి చిహిణడy, is it a mountain or a cloud? మారౌడిద సల్లు చిల శియలల్ల he spoke, but did not write ; అవసల్లచెనాలుమంది బందరు four people came besides him. The adverb w do y is sometimes prefixed to words to denote the saperlative degree ; thus అవరుబతుళసం త్యా ష వాగిద్దా ? they are very glad. At other times it denotes many or much; There were many Digitized by Google