ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 193 people there : అవనుబరళ రణవస్ను సంపా దిసిదను he procured much money. The words అంథా of that kind, ఇంథా of this kind, and ఎంథా of what kind? are used as follows; o qual no gatsorango there is nat any person of that kind; నానింఢాగుదు రిమాండుకాళ్ళ చేశాయది I want to buy a horse of this kind ; అవసింథామసుషన్యా నా సరియl knew not what kind of man he is. CONJUNCTIONS. భూదరు This word sometimes signife.or, and at others any, even, at least ; thus రామ నా దరులక్ష్మణునాదరూ రతనాదరు 'Rāma, Lakshmanc, or Bha'rata ; సూరాదరుబంది if any person-come; ఎల్లపూదరు at any place; యావమను వ్యసన్నాదరు రచిసు send any man; అవనిగాందుకాసా దరుకాడబోడ గe not give him even a single cash ; వాళియాదరు కాదు scar will thou al least give it to-morrow? భూద This word signifes but ; thus నా నుడి చినాద శియవ నుశిళలు 1 told him, but he did not listen to me. భూగల This word signifies or; thus అరనగరి ప్రధానియాగయి టందరి if the king or the minister come hither. లూదాస్య This word signifes however ; thus యూరా పుడత పల్లర దూరవా స్టరిందారులింగళగళిగల్లార్యాగిర్వేరు వదుబరుళకష్ట వాదా గృహ ఆటోన్నా ? బిసిదశియిన్న్యూ పువాగియుట బడుడు Europe is very far Digitized by Google