ಮೋಹಿನಿ ೯೮೮೬೭೮೮೮೮೮ - ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
  • ಚಿತ್ರ: ಮೋಹಿನಿ ೯೮೮೬೭೮೮೮೮೮
  • ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ
  • ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ
  • ಗಾಯನ: ಅನುರಾಧ ಶ್ರೀರಾಂ

ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ

ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ.......
ಹೃದಯವಾ ನಡೆಸುವಾ ಬೆಚ್ಚನೇ ಗಾಳಿಯೀ ಮೋಹಿನಿ
ಪನಿರಿ ಸರಿಸರಿಸ ಸಗಪ ಮಪಮಪಮ
ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸೋ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ

ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ
ಹೃದಯವಾ ನಡೆಸುವಾ ಬೆಚ್ಚನೆ ಗಾಳಿಯೀ ಮೋಹಿನಿ
ಪನಿರಿ ಸನಿಸರಿಸ ಸಗಪ ಮಪಮಪಮ
ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸೋ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ

ಬೇಸರದ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ
ಸೋತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳಾ ಹೇಳಿರಿ
ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವೆ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಥೆ ಮರೆಸುವೆ
ನೀವೆಂದು ಕಾಣದಂಥ ಹೃದಯಲೋಕ ತೋರುವೆ
ಎಲ್ಲಾ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಗಳೆ ಏಳಿ
ನನ್ನ ನೆರಳಿನ ಸಂಗ ಹಾಡಿ
ನೊಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿರಹಿಗಳೇ ಕೇಳಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಾಡ ಹಾಡಿ
ಅಲೆಯೋಣ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣ ತನ್ನೀ.........!

ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ
ಹೃದಯವಾ ನಡೆಸುವಾ ಬೆಚ್ಚನೇ ಗಾಳಿಯೀ ಮೋಹಿನಿ
ಪನಿರಿ ಸರಿಸರಿಸ ಸಗಪ ಮಪಮಪಮ
ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸೋ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ

ನನ್ನೆದೆ ನನ್ನೆದೆ
ಭಗಭಗ ಉರಿದಿದೇ
ಅದರಲೆ ಹೊತ್ತಿದ
ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನದೇ
ಗಾಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿಗೂ
ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಾಗಿದೆ
ಈ ಬೆಂಕಿ ಆರದಂತು ಜೀವದಾನ ಬೇಕಿದೆ

ಗಾಳಿ ನನಗೆ ಲೋಕಾನೆ ಊರು
ಗಾಳಿ ನನ್ನ ತಡೆಯೋರು ಯಾರು
ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿಯೇ ಬೆಳಕು ನನಗೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಂತ್ಯ ನಿನಗೆ
ಸವಿಯೋಣ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಾ
ತಾಳ ಮೇಳ ಪ್ರಳಯ ಅದರಾ ಆಳ........!

ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ
ಹೃದಯವಾ ನಡೆಸುವಾ ಬೆಚ್ಚನೆ ಗಾಳಿಯೀ ಮೋಹಿನಿ
ಪರಿರಿ ಸರಿಸರಿಸ ಸಗಪ ಮಪಮಪಮ
ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸೋ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ
ಮೋಹಿನಿ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ