ರವಿಚಂದ್ರ ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ!

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ರವಿಚಂದ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್
ಗಾಯನ: ಡಾ|ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್


ಅ ಅ ಅ ಅ ಆ... ಕಂಡೊಡನೆ ಕರಪಿಡಿದು.. ಕಲ್ಪಿಸದಾ ಸುಖ ಕೊಡುವ ಭಾಮೆಯಲೀ ಇಂದೇನು ಕೋಪವೊ ಕಾಣೇ!..

ಅ ಅ ಅ ಅ ಆ
ಭಾಮಾಮಣಿ.. ಚಿಂತಾಮಣಿ.. ಕಾಮನರಗಿಣಿ.. ಮುತ್ತಿನಮಣಿ.. ಕರಿಮಣಿ.. ರಿಮಣಿ.. ಮಣಿ ನೀ! ರಾಣಿ ರಾಣಿ..
ಸತ್ಯಭಾಮೆ!

ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ! ಕೋಪವೇನೆ ನನ್ನಲಿ? |೨|
ಸರಸಕೆ ಕರೆದರೆ ವಿರಸವ ತೋರುವೆ ಏಕೆ ನನ್ನಲಿ? |೨|.. ಏಕೆ ನನ್ನಲಿ? ಏಕೆ ನನ್ನಲಿ?

ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ! ಕೋಪವೇನೆ ನನ್ನಲಿ?..
ನನ್ನಲಿ ಕೋಪವೆ... ಕೊಪವೆ ನನ್ನಲಿ ... ಏಕೆ ನನ್ನಲಿ!?

ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ! ಕೋಪವೇನೆ ನನ್ನಲಿ?

ದುರು ದುರು ನೋಡದೆ.. ಕಿಡಿಗಳ ಕಾರದೆ.. ಕೆಣಕದೆ ಕಾಡದೆ.. ದೂರಕೆ ಓಡದೆ |೨|
ತನುವಿನ ತಾಪವ ಕಳೆಯಲು ಸನಿಹಕೆ |೨|.. ಬಾರೇ ಮೊಹಿನಿ

ಹೇ! ಬಾರೇ ಮೊಹಿನಿ.. ಮೊಹಿನಿ ಈ.. ಕಾಮಿನಿ ಈ.. ಭಾಮಿನಿ ಈ.. ಬಾರೇ ಮೊಹಿನಿ!

ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ! ಕೋಪವೇನೆ ನನ್ನಲಿ?

ಗಲ್ಲವ ಹಿಡಿಯಲೆ?.. ಕೆನ್ನೆಯ ಸವರಲೆ?.. ತೋಳಲಿ ಭಾಮೆಯ ನಡುವನೆ ಬಳಸಲೆ? |೨|
ಕೊಳಲಲಿ ಮೋಹನ ರಾಗವ ನುಡಿಸಲೆ? |೨|.. ಹೇಳೇ ಕೋಮಲೆ
ಹೇ! ಹೇಳೇ ಕೋಮಲೆ.. ಕೋಮಲೆ ಏ.. ಶ್ಯಾಮಲೆ ಏ.. ಚಂಚಲೆ ಏ.. ಹೇಳೇ ಕೋಮಲೆ!

ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ! ಕೋಪವೇನೆ ನನ್ನಲಿ?

ರಾಧೆಯ ವಲ್ಲೆನು.. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲೆನು.. ಭಾಮೆಯನಲ್ಲದೆ ಯಾರನು ನೋಡೆನು! |೨|
ಕೈಗಳ ಮುಗಿದರು ಯಾರು ನೋಡರು |೨|.. ಸೋತೆ ಪ್ರೇಯಸಿ..
ಅ ಹಾ! ಸೋತೆ ಪ್ರೇಯಸಿ.. ಪ್ರೇಯಸಿ ಈ.. ರೂಪಸಿ ಈ.. ಊರ್ವಸಿ ಈ

ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ.. ಸತ್ಯಭಾಮೆ! ಕೋಪವೇನೆ ನನ್ನಲಿ?

ಸರಸಕೆ ಕರೆದರೆ ವಿರಸವ ತೋರುವೆ |೩| ಏಕೆ ನನ್ನಲೀ!?

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ