ಶುಭಮಂಗಳ - ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಶುಭಮಂಗಳ
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಗಾಯನ: ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್


ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಾಹಸಿ ಹೆಣ್ಣು |೨|

ಗುಲಾಮಳಿವಳಲ್ಲಾ.. ಸಲಾಮು ಹೊಡೆಯೊಲ್ಲಾ!
ಕುತಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ..
ಅತಂತ್ರವಾಗದೆ..

ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿಹಳು!

ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಾಹಸಿ ಹೆಣ್ಣು

ನಾಗರೀಕತೆಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಾ!
ಆದುನಿಕತೆಯ ಅಹಂಕಾರದಲಿ ಮೆರೆಯುವ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಾ!

ಆದರ್ಶವಿಲ್ಲದ ಅಂದಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುವ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಾ!
ವಿವೇಕವೀರದ, ವಿಚಾರಧಾರೆಯ, ವಿಬಿನ್ನ ರುಚಿಯವಳು!

ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಾಹಸಿ ಹೆಣ್ಣು

ಮಾನಾಭಿಮಾನಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮಾಲಿನಿ ಹೆಣ್ಣು!

ಮನತನ ಗೌರವ, ಮಂಗಳ ದೀಪವ ಬೆಳುಗುವಳೀ ಹೆಣ್ಣು!
ದುಡಿಮೆಯ ದೇವರು ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರದ ಮಾಂತ್ರಿಕಳೀ ಹೆಣ್ಣೂ!
ವಿಲಾಸ ಜೀವನ ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿಹಳು!

ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಾಹಸಿ ಹೆಣ್ಣು

ರಾಜತಂತ್ರದ ಚದುರಂಗದಲಿ ಚತಮಕ ಚತುರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು!
ಬಾಳಿನ ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ನಾಯಕಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು!
ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯ, ಸಿದ್ಧಿ-ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾದಕಳೀ ಹೆಣ್ಣೂ!
ವಿಷೇಶ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶಾಲ ಕೀರ್ತಿಯ ವಿಜೆತಳಾಗಿಹಳು!

ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಾಹಸಿ ಹೆಣ್ಣು

ಗುಲಾಮಳಿವಳಲ್ಲಾ.. ಸಲಾಮು ಹೊಡೆಯೊಲ್ಲಾ!
ಕುತಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ..
ಅತಂತ್ರವಾಗದೆ..
ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿಹಳು!


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ