ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ - ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಚಿತ್ರ: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್
ಗಾಯನ: ಹರಿಹರನ್


ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ |೪|

ಹೇ! ಶಬ್ದ ದಯ ಮಾಡಿ ನೀ ಕೇಳು

ಹೇ! ನಿಶಬ್ದ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು
ಈ ಶಬ್ದ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?! ಏ ಏ ಏ ಏ!
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.. |೨|

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್..

ಹೇ! ಶಬ್ದ ದಯ ಮಾಡಿ ನೀ ಕೇಳು

ಹೇ! ನಿಶಬ್ದ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು

ಯುವರಾಜನಾಗಿ.. ಅಪರಾಧಿಯಾದೆ
ಯುವಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ.. ಪರದೇಶಿಯಾದೆ
ನನ್ನಾಸೆಎಂತೆ ನೀ ಬರೆದಾಕಾಲೆ.. ನೀ ಮರೆತಾ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ಓಲೆ!
ಈ ಪತ್ರ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ!? ಏ ಏ ಏ ಏ!
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.. |೨|

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್..

ಹೇ! ಶಬ್ದ ದಯ ಮಾಡಿ ನೀ ಕೇಳು
ಹೇ! ನಿಶಬ್ದ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು

ಮುಳ್ಳಲಿ ಕಾಲ ಇಡಬಾರದೆಂದು.. ಅಂಗೈಯ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಡೆಸಿಟ್ಟೆಂದೆ
ತಲೆ ಬಾಚಿದಾಗ ಚಿತ್ತಾರವಾದೆ.. ಕಣ್ತೀಡಿದಾಗ ಕರ್ಪೂರವಾದೆ

ಆ ನೆನಪೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ!? ಏ.. ಏ.. ಏ.. ಏ!
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್!... |೨|

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್... ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್!!!

...ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್... |೩|

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ