ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ - ನುಡಿಮನ ಶಿವಗುಣ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಸ್.ಕೆ.ಕರೀಂಖಾನ್
ಗಾಯನ: ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ.ಸುಶೀಲ


ಓಂಕಾರ ನಾದ ಸ್ವರೂಪಾ ಅ ಅ ಆ
ಬಾಲೇಂದು ಭೂಷಣ ಕಲಾಪ
ನಿಗಮ ಭುವನ ದೀಪ
ನಟರಾಜಾ.. ನಮಾಮೀ
ನಟಾಜಾ ನಮಾಮೀ ಇ ಇ ಇ ಇ ಈ ಈ!

ನುಡಿಮನ ಶಿವಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನಾ! |೨|
ನಿಜಪದ ಪಾವನ ನೋಡಿ ಪಾಡುವೆನಾ |೨|
ನುಡೀಮನ ಶಿವಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನಾ!

ನಾಟ್ಯ ಲೀಲ ನಟನಾ ಲೋಲ..
ನೀನೆ ಭಾವ ರಸಾಲ |೨|

ಅ ಅ ಅ ಆ ನಾಟ್ಯ ಲೀಲ ನಟನಾ ಲೋಲ..
ನೀನೆ ಭಾವ ರಸಾಲ |೨|

ಕುಣಿಸುವ ಮನ ತಣಿಸುವ |೨|
ಕಮನೀಯ ಕಾಮ ಹರ ದೇವಾ ಅ ಅ ಅ ಆ
ನುಡಿಮನ ಶಿವಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನ!

ನಾದಸಾರ ನಿಗಮಾಕಾರ..
ನೀನೆ ಗಾನ ವಿಹಾರ |೨|

ಅ ಅ ಅ ಆ ನಾದಸಾರ ನಿಗಮಾಕಾರ..
ನೀನೆ ಗಾನ ವಿಹಾರ |೨|

ರಚನ ನೀ ಮಧು ವಚನ ನೀ |೨|
ನವರಾಗ ತಾಳ ಲಯ ತಾನ ಅ ಅ ಅ ಅ ಆ

ನುಡಿಮನ ಶಿವಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನಾ!
ನಿಜಪದ ಪಾವನ ನೋಡಿ ಪಾಡುವೆನಾ |೨|
ನುಡೀಮನ ಶಿವಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನ!

ಗಮದನಿ ಸಾನಿದಪ ನೀದಪಮ ದಾಪಮಗರಿಸ

ಗರಿಗರಿ ಸರಿಸ ಪಮದಪ ಮಗರಿಸ
ನಿರಿಗರೀಗ ಮದಮಾ ದನಿರಿರೀಸ
ನಿಸ ದನಿದನಿ ಪದಪದ ಮಪಮಪಗ
ಸನಿರಿ ಸನಿದಪ ಮಗರಿ ನಿಸರಿ ರಿರಿನಿರಿಸ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ