ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ - ಮೂಡಿ ಸಾವಿರ ದಳದಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಸ್.ಕೆ.ಕರೀಂಖಾನ್
ಗಾಯನ: ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ


ಮೂಡಿ ಸಾವಿರ ದಳದಿ
ಕಾಯುತಿರುವೆನು ನಿನ್ನ
ಪ್ರೇಮ ಸಾರದ ಮಧುವ ಸವಿಯರಾಲೆನು ಮುನ್ನ
ಈ ಅಲೆಯ ಸಂಕೋಲೆ ಕಳಚಿ ಬರಲಾರೆನ
ನಲವಿಂದ ಮೈದೂರಿ ನೀನೊಲಿದು ಬಾರನ್ನ

ಬಾರ ಚಂದ್ರಮ!
ಹೂಂ ಹೂಂ ಹೂಂ
ಚೆನ್ನಾರ ಚಲುವ ಬಾರ
ಕಣ್ಣಾಸೆ ತುಂಬಿ ತಾರ
ಈ ಮೋದ.. ವಿನೊದ.. ಮನಕಾಮೋದ

ಬಾರೆ ಓ ಸುಮ!
ಹೂಂ ಹೂಂ ಹೂಂ
ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆ ಭಾಮ
ನಿನ್ನಂಗ ರಂಗ ಸೀಮ
ಈ ಮೋದ.. ವಿನೊದ.. ಮನಕಾಮೋದ

ಬಾರ ಚಂದ್ರಮ!

ನಾನೆನು ಬಲ್ಲೆ
ಮರೆಯಾದ ಮೇಲೆ
ತೊರೆಯುವೆ ನೀ ಅನುರಾಗವ

ತಾರೆರು ನನ್ನ
ಚೆಲುವೆರು ಮುನ್ನ
ನೀ ನೀಡು ಆ ಸುರ ಭೋಗವ
ಮುನಿಸೇನು ಮೋಹಿಣಿ
ಕುಣಿದಾಡು ಕಾಮಿಣಿ
ಈ ಮೋದ.. ವಿನೊದ.. ಮನಕಾಮೋದ
ಬಾರೆ ಓ ಸುಮ!

ಮನರಾಣಿ ನೀನೆ
ಅನುವಾಗು ಜಾಣೆ
ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ಬಿಗುಮಾನವು
ಓ ಓ ಓ ಬರಲಾರೆ ನಾನು
ಬಳಿಸಾರು ನೀನು
ಈ ಬಂದನ ಅನುಗಾಲವು
ಮುದ ಮೋಹ ತಾಳುವ
ಸುರ ಲೀಲೆಯಾಡುವ
ಈ ಮೋದ.. ವಿನೊದ.. ಮನಕಾಮೋದ
ಬಾರ ಚಂದ್ರಮ!
ಹೂಂ ಹೂಂ ಹೂಂ
ಚೆನ್ನಾರ ಚಲುವ ಬಾರ
ಕಣ್ಣಾಸೆ ತುಂಬಿ ತಾರ
ಈ ಮೋದ.. ವಿನೊದ.. ಮನಕಾಮೋದ
ಬಾರ ಚಂದ್ರಮ!

ಬಾರೆ ಓ ಸುಮ!

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ|ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ