ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ - ವಿಮಲ ನೀಲ ಜಲದೊಳೀನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಸ್.ಕೆ.ಕರೀಂಖಾನ್
ಗಾಯನ: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ


ವಿಮಲ ನೀಲ ಜಲದೊಳೇನು
ಅಲೆಯ ಕಲಕಲ ಮೇಲಾ
ಒಲವನರಿಯನೆ ಮನದೊಳೇನು
ನಲಿವದ ಸಮಯ ಲೀಲಾ

ಈ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ ವಿನೊದ ಕಾಣೆನು..
ಆನಂದ ಬಾನು ತುಂಬಿ ಜೇನು ತಂದನೆನು? |೨|
ಈ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ!

ಗಾಳಿ ತೇಲಿ ಮಂದಾರ ಮಾಲಿ..
ಮನವು ಕೇಳಿ ಮಕರಂದ ಲಾಲಿ |೨|
ಮಧುರ ರಾಗ ಅನುರಾಗ ತಾಳಿ |೨|
ನೂತನ.. ಭಾವನ
ಏನೊ ಈ ಮಾಯೆ ಕಾಣೆನಾ!
ಆನಂದ ಬಾನು ತುಂಬಿ ಜೇನು ತಂದನೆನು?
ಈ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ!

ಸುಮವಿಗಾನ ವನಮೊಹ ಜಾಲ..
ಮೊರೆಯೆ ಗಂಗಾ ನವರಾಗ ಮಾಲ |೨|
ಬೆಳಗುತಾನೆ ನಿಜರೂಪ ಲೀಲ |೨|
ಕಾಣಲೇ.. ಕಾಣನು
ಏನೊ ಈ ಮಾಯೆ ಕಾಣೆನಾ!
ಆನಂದ ಬಾನು ತುಂಬಿ ಜೇನು ತಂದನೆನು?
ಈ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ!

ಮಧು ವಸಂತ ನೀ ತೋರು ನಾಮ..
ಆರವದನ ನಯನಾಭಿ ರಾಮ
ಮಧು ವಸಂತ ನೀ ತೋರು ನಾಮ
ಗುಂಡಗಳಿರ ಇವನಾರು ಕಾಮ?
ಕಾಣಿರಾ.. ಕೇಳಿರಾ
ಏನೊ ಈ ಮಾಯೆ ಕಾಣೆನಾ!
ಆನಂದ ಬಾನು ತುಂಬಿ ಜೇನು ತಂದನೆನು?
ಈ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ ವಿನೊದ ಕಾಣೆನು
ಆನಂದ ಬಾನು ತುಂಬಿ ಜೇನು ತಂದನೆನು?
ಈ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ!

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ|ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ