ಹೊಸ ಬೆಳಕು - ಚೆಲುವೆಯೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು

From ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಹೊಸ ಬೆಳಕು
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ರಂಗ ರಾವ್ ಎಲ್. ಎಂ.
ಗಾಯನ: ಡಾ|ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್


ಚೆಲುವೆಯೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಮಾತುಗಳು ಬರೆದವನು
ಬರೆಯುತ ಹೊಸ ಕವಿತೆಯ..
ಹಾಡುವ ನೋಡಿ ಅಂದವನು |೨|
ಚೆಲುವೆಯೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು..

ನೀ ನಗುತಿರೆ.. ಹೂವು ಅರಳುವುದು
ನೀ ನಡೆದರೆ.. ಲತೆಯು ಬಳುಕುವುದು

ಪನಿಸರಿಸನಿ ಮಪನಿಸನಿದ
ದಪಗಾಮಪ..
ಗಮಪಸ.. ಗಮಪಸ.. ಗಮಪಸ..

ನೀ ನಗುತಿರೆ.. ಹೂವು ಅರಳುವುದು
ನೀ ನಡೆದರೆ.. ಲತೆಯು ಬಳುಕುವುದು
ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದಾಗ.. |೨|
ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಡ ನಾಚುವುದು

ಚೆಲುವೆಯೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಮಾತುಗಳು ಬರೆದವನು
ಬರೆಯುತ ಹೊಸ ಕವಿತೆಯ..
ಹಾಡುವ ನೋಡಿ ಅಂದವನು
ಚೆಲುವೆಯೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು..

ಈ ಸಂತಸ.. ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ
ಈ ಸಂಭ್ರ್‍ಅಮ.. ಸುಖವ ತುಂಬುತ ಬರಲಿ

ಪನಿಸರಿಸನಿ ಮಪನಿಸನಿದ
ದಪಗಾಮಪ..
ಗಮಪಸ.. ಗಮಪಸ.. ಗಮಪಸ..

ಈ ಸಂತಸ.. ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ
ಈ ಸಂಭ್ರ್‍ಅಮ.. ಸುಖವ ತುಂಬುತ ಬರಲಿ
ಇಂದು ಬಂದ ಹೊಸ ವಸಂತ |೨|
ಕನಸುಗಳ ನನ್ನ ಸಾಗಿಸಲಿ

ಚೆಲುವೆಯೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಮಾತುಗಳು ಬರೆದವನು
ಬರೆಯುತ ಹೊಸ ಕವಿತೆಯ..
ಹಾಡುವ ನೋಡಿ ಅಂದವನು
ಚೆಲುವೆಯೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು!

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[edit]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ|ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ