೭ ಒ' ಕ್ಲಾಕ್ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ೭ ಓ ಕ್ಲಾಕ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆ. ರಾಮ್ ನಾರಾಯಣ್
ಸಂಗೀತ: ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್
ಗಾಯನ: ಕೆ. ಚಿತ್ರ


ಈ ಲೋಕವನ್ನು

ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ

ಈ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಾನಿರುವೆ ಎಂದು
ಕೈ ಹಿಡಿದಳು ನಮ್ಮನು

ಈ ಭೂಮಿಯ ಆ ಸೂರ್ಯನು ಮರೆತಂಥ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಈ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವ ಮರೆತಂಥ ಮನಸೆಲ್ಲಿದೆ?

ಈ ಲೋಕವನ್ನು
ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ

ಆ ದೇವರಿಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗದೆಂದು ಈ ತಾಯಿಯ ಕಳಿಸಿದ

ನೋವಾಗುವಾಗ ಮರೆಯಾಗಲೆಂದು ಈ ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಸಿದ

ನಾ ಮಾಡೊ ಕರ್ಮ ತನಗೆಂದಳೋ
ತಾ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮ ನನಗೆಂದಳೋ
ಕರುಣಾಸಿರಿ.. ನೆರಳಾಗಿರಿ
ನಿನರಿಯದ ವಂಚನೆ

ಮಮತಾಮಯಿ |೨|
ಸಹನಾಮಯಿ |೨|
ಶತಕೋಟಿಯ ವಂದನೆ

ಈ ಲೋಕವನ್ನು
ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ

ನಾವ್ಯಾರೊ ಎನೊ
ಇಲ್ಲೆಕೊ ಎನೊ
ಯಾರ್ಯಾರದೊ ಸ್ನೇಹವೂ ಉ ಉ

ಗೊತ್ತಗದಾಗ ಎದೆಯಾಳದೊಳಗೆ..
ದೂರಾಗದ ಬಂದವು

ಈ ಬಂದಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲಿದೆ?
ಮಣ್ಣಾದರೂನು ಕೋನೆಯಾಗದೆ
ಉಸಿರಲ್ಲಿರಿ |೨|
ಉಸಿರಾಗುವೆ |೨|
ಹಸಿರಾಗದಾ ಬಂದವೆ
ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಮಸಿಯಾಗದೆ

ಹಸಿರಾಗುವ ಭಾವವೆ

ಈ ಲೋಕವನ್ನು
ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ

ಈ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಾನಿರುವೆ ಎಂದು

ಕೈ ಹಿಡಿದಳು ನಮ್ಮನು

ಈ ಭೂಮಿಯ ಆ ಸೂರ್ಯನು ಮರೆತಂಥ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಈ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವ ಮರೆತಂಥ ಮನಸೆಲ್ಲಿದೆ?

ಈ ಲೋಕವನ್ನು
ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ

ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ