ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


(ಸಂಧಿ. M • • ~

ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ೦೬:೨೦, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)೦೬:೨೦, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) ~ ~ Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ~~ Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ)

  • ವರವನಮದುಮಂಗಳಸೂಖನವು || ನಿರದೆಯುತ ಒರಿದು ವೈಭವದೊಳೆ | ತರಳನಟನೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿವೆಡೆಗೆದಳು || ಮಂಗಲಮಯಲಗ್ನ ದೊಲವಿಂ ಬಲಿ | ಕಾಂಗಿದರಾಬ್ಬ ಕಮಂ ನಿರ್ವತಿ್ರಸಿ | ರಂಗುಡದ ನವರತ್ರ ಮಕುಟಕುಂದಲಕಂಠಿಕಕರಗಂ | ಉಂಗುರಲುಳಿ ನಿರುದೊಳ ತೊಡವು $ವೂ |

ರಂಗಲ್ಯಸದನದಿಂ ಕೈಗೈಯಲಿ | ಜಂಗಮಕಲ್ಪಕುಜಂ ಪೂವಾಂತವೊಲರನಗನೊಪ್ಪಿದನು H 4 ಸಮ್ಮೋಹನರಾಜಾಧಿಪತಿತ್ಸದ || ಕಮ್ಮಸರನ ಯುವರಾಜ್ಯಶ್ರೀಯುಂ ನೀುದದಿಂ ಧರಿಯಿಸುವುದೆನುತ ಕಡುವಿಂದುಂ ಹರಿಸದೊಳು | ಸಮ್ಮತದಿಂ ರತಿಕಟ್ಟುವ ತೆಆದಿಂ || ದಮಕಿ ಕುಣಮಯಕಂರಿಕುಂ | ಸುಮನದಿನೊರ್ವಳ ಸುಕುಮಾರನ ಕೊರಳೊಳ ಕಟ್ಟಿದಳು { oಳಿ ಕೆಂಬಟ್ಟೆಯ ಮೃದುತಲ್ಪದೊಳಸೆದವ | ಎಂಬಿಪ ಬೆನ್ನ ಪದವಿಯರುಣಾಭಂ | ಕೊಂಬಿನೊಳಟ್ಟ ಕದಂಬಮಣಿಯರುಚಿಯಾರಚನಯನಾಂತು ಅoಬುವಡೆದ ಸುರಧನು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ತೆ | ಆಳದವ ಪೊಸಕುಡುಮಿಂಚುಮು | ಡಂಬಂದದಿನದನೇ ಕುಮಾರಂ ಕಸ್ಥ ವಿರಾಟಸಿದಂ || ೫ ಕಾಳರಧಿಯೊಳಗಡೆ ಕಡಲುರಿ ಕಾ | ರ್ಗಾಲದ ಕಾರ್ಮುಗಿಳಿ ಮುಗಿಲಗಿ ತ | ದಾಳವನಾಂತರದೂಳೆ ಸಂಚಮಹಾಕರನು ಕತೇಜಂ | ಡಾಳಿಸಿ ಪಲವುಂ ಪರಿಜಾದಂದದಿ | ಕಾಳದೊಳುಜ್ವಲಿಸುವ ಕರದೀಪ | ಜ್ವಾಲೆ ಕರಂ ಕಣ್ಣೆ ಸದುದು ತಪ್ಪು ಕುವರೊದ್ಯಾಹದೊಳು ! J+ $ ಪೊಸ | ಎಂ. ಗ