ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ ೧೬ ww. - ~ ~ ~ ~ ~ Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ~ ~ ~ ತಾನೋದಿ ಮುಗುಲ್ಬನ್ನಂ ತದ್ಭವ || ಸೇನನ ದುಷ್ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂ ಮುಂ | ತಾನನ್ನಯಿಸಿದ ವರುಷದ ಮೇಲೆಗಲೆಯರಲಿ | HV ಭವಸೇನಂ ಕುಅ ತ ದಿನಂ ಕಳಿದುದು | ನವ ಇವನಮಿಂದಾಯ್ತನ್ನ ತನೂ | ಭವೆ ರತಿವೇಗೆಗೆನುತಾ ಶ್ರೀದತ್ತಂ ತತ್ಪುರವರದ 11 ರವಿದತ್ತಂಗಂ ಜಯದತ್ತೆಗಳು | ದ್ರವಿಸಿದ ರಸಿಕನುಕಾನ್ಸಂಗವಳ೦ | ಸವಿನಯದಿಂದುದಹನಂಮಾಡಿದನಾಪೊಲಿಕೆಯೊಳು || MF ಆವಯುವಗಲೋಳೆ ದೇಶಾಂತರದಿಂ | ತಾವುನವಂ ಮಾಡದೆ ಹೋಲಿಂ ಹೊ | ಕ್ಲಾ ಮಾವಂ ನಿಜಸುತೆ ರತಿವೇಗೆದುನೋಸದು ಸುಕಾನ೦ಗೆ 11. ಪ್ರೇಮದಿ ಧಾರಯೆದ ವಾರತೆಯುಂ | ಕಾಮುಕಭವಸೇನಖಳಂ ಕೇಳು || ದ್ಯಾಮಕುಸಿತಮಾನನನಾದಂ ಜವದಿಂ ಜವನಂದದೊಳು ||೬೦ ಎನಗೆಂದಿರ್ದಣಾಂಕವದನೆದುಂ | ದಿನವೆಂಟ ಹೆಚ್ಚಂ ಬಗೆಯೊಳೆ ಬಗೆ | ದನುಜೆದು ಮಗನಿವನೆಂದು ಮುಲಕಗೊಳದೆ ಸೋದರಮಾವ | ವಿನಯಮನೊಕ್ಕು ವಿಚಾರಿಸದನ್ನಿಗ || ಗನುನಯದಿಂ ಕೊಟ್ಟನಲಾ ಯೆನುತುಂ | ಮುನಿಸಂ ದುರ್ಜನಧವಸನಂ ಎಗೆಯೊಳಗೂವದ ಬಲಿದಂ ||೬೧ ಎನ್ನತೆಯ ನಿಜನಂದನನಿರ್ದ೦ | ತನ್ನಿಗನಂ ಬೇಡೆನ್ನ ದನಗೆ ತಾ | ನನ್ನ ತಿಕೆಯಿನೊಲಿದಾರತಿವೇಗೆಯುವಂ ಪ್ರಿಯತರದಿಂದ || ತನ್ನ ವರಿಯಿಸಿದ ಸುಶಾಂತನುಮಂ | ಕನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಮುನ್ನುಗೊಳಿಸದೆ ! ಡೆನ್ನಿ ಜನ್ಮಮಿದೇಕೆನುತಂ ಭವಸೇನನೆಣಿಸುತಿರಲು |೬೦ 0 23