ವಿಮೋಚನೆ/ಅಂಕಿತ ಪುಟ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ

ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ಕಾರಣರಾದ

ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರು

ಕಾರಂತ ಮತ್ತು ಅನಕೃ
ಇವರಿಗೆ