ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ - ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಸ್.ಕೆ.ಕರೀಂಖಾನ್
ಗಾಯನ: ಎಸ್.ಜಾನಕಿ


ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ! |೨|
ಕಾವುದೆನ್ನ ಕಲಾಸಾಗರಿ
ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ!

ಸುಮಧುರ ಗಾನ ಸುಲಲಿತ ತಾನ |೨|
ಬೇಡುವೆನಾ ಸುಧಾಮಯಿದಾನ
ಧಿಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಸ್ವರಾವಳಿ ಮೇಳ |೨|
ಮಂಜುಳ ಮಂಗಳ ನಾದ ನೀ
ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ!

ಲಯ ಭಯ ಹಾರಿ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ..
ವರವೀಯೆ ನಿರಾಮಯೆ ಮಾಯೆ |೨|
ಪರಶಿವ ಜಾಯೆ ಪ್ರಭಾವದಿ ಕಾಯೆ |೨|
ತಾಯೆ ಮಾಯೆ ದೇವಿಯೆ!
ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ! |೩|

ಗಮಗಮ ದನಿದನಿ ರಿಗರಿಗ ಮಪಮಪ ದನಿದನಿ ಸಮ ಗಪಮ ಗಪಮ ಗಪಮ ಗಮ
ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ!
ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಆ
ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ!
ದನಿಪ ಮಗಮ ದನಿಪ ಮಗಮ ರಿಗರಿಸ ನಿಸನಿಸ ದನಿದನಿ ಗಮಗಮ ರಿಗರಿಸ ನಿಸನಿರಿ ಸರಿನಿಸ ರಿರಿ ಗಗ ಮಮ ದದಪ ಮ..
ಸಾದಪ ಮಾ ಗಮರಿ |೩|
ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ!
ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಆ..
ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ! |೩|

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ