ವರ್ಗ:ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

"ಸ್ತೋತ್ರಗಳು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೪ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೪ ಪುಟಗಳು ಇವೆ. ಆ ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ ದ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ವ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಶ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ