ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕೋಮಲೆಯ ಕೋಮಲದ ಕದಪುಗಳ ನುಣ್ಪಿಂದೆ ,
  ಕಾಮಿನಿಯ ಕಮನೀಯ ಅಧರಗಳ ರಸದಿಂದೆ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯರ ಕಮಲಪತ್ರಾಯ ತಾಕ್ಷಿಗಳೆಸವ
    ಬೇಟ ಭಾವದಿಂದೆ. ||1||

ಪಾಮರನೆ ಜೀವನವ ಬೆಳಗಿಪಲು ಬಯಸುವರೆ
    ಸಮನಿಸಲು ಜರೆಯು ತಾನಿವುಗಳುರೆ ನಶಿಸುವುವು
ಹೇ ಮರುಳ ನಿನ್ನಾತ್ಮನನಡರಿಪುದು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ
     ಕತ್ತಲೆಯೆ ಕಡೆಗೆ. ||2||

ಆದೊಡನುನಯದ ನೆಡತೆ, ವಿವೇಕ ದೃಢ ಮನವು,
     ಸದ್ವಿಚಾರ ಶಾಂತತೆ, ಸರಳಜೀವನ ಬಯಕೆ,
ತೃಪ್ತಿ ಸಚ್ಚರಿತೆ ಮತ್ತದರೊಡನೆ ಹೃದಯಗಳ ಸಮಾನತೆಯ
     ಸಾನುರಾಗದ ಸೊಡರ ಕುಡಿಯು. ||3||
 
ಇವಿಲ್ಲದನು ನಾನೊಲ್ಲೆ ಆ ನಿನ್ನ ಅಧರ ರಸವನು,
     ಕೊಮಲದ ಕದಪುಗಳ, ಮತ್ತೆ ಆ ನಿನ್ನ
       ಹವಳ ತುಟಿಯ. ||4||
           ~~♣♣♣--

  • ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಕವಿ:ಥಾಮಸ್ ಕೇರ್ವ್-ನ(1594-1640)
  • ಕವಿ:ಥಾಮಸ್ ಕೇರ್ವ್-ನ(1594-1640):"ತಿರಸ್ಕಾರವ ಮರಳಿಸಿದೆ" ಕವನದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ- ಅನಾಮಿಕ)
  • 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಜರಿ' ಕವನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 'ಟ್ರು ಬ್ಯೂಟಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರಾ ಇವೆ. ಅವನ್ನು ಮಾತ್ರಾ ಅನುವಾದಿಸಿದೆ.(ಅದರಲ್ಲಿ ಕವನದ ಮೂಲ ಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ).
  • ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ನೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವನಗಳು (ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ) - ಎರಡನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. Disdain Returned.

                    

THE TRUE BEAUTY[ಸಂಪಾದಿಸಿ]


He that loves a rosy cheek
    Or a coral lip admires,
Or from star-likeeyes admires,
   Fuel to maitain his fires;
As old Time makes these decay,
  So his flames must waste away.

But smooth and steadfast mind,
  Gentle thoughts, and calm desires,
Hearts with equal love combined,
  Kindle never dying fires:-
Where these are not, I despise
  Lovely cheeks or lips or eyes.

(No tears, Celia, now shall win
My resolv'd heart to return;
I have search'd thy soul within,
⁠And find nought but pride and scorn:
I have learn'd thy arts, and now
Can disdain as much as thou.
Some pow'r, in my revenge, convey
That love to her I cast away. )

T.Carew. (A17th.C .Poet )
(Golden Treasury -'THE TRUE BEAUTY'- poem 87, page74)
( 1874 Edition, Edited by Mr. F.T.Palgrave.
Published by Macmillan and company
 London and New York )

[೧] [೨]

ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೂಲ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  • ಕವನ: Disdain Returned.
  • The text comes under creative commons.
  • Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

ಪರಿವಿಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ


ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. Disdain Returned.
  2. (Golden Treasury -'THE TRUE BEAUTY'- poem 87, page74)