ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೧೭:೫೧, ೨೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಕಟನೆ‏‎ (೭ ವರ್ಗಗಳು)
 2. ನಿನದೆ ನೆನಪು‏‎ (೭ ವರ್ಗಗಳು)
 3. ಓಂಕಾರ - ಒತ್ತು ಒತ್ತು‏‎ (೬ ವರ್ಗಗಳು)
 4. ಪ್ರೇಮರಾಗ ಹಾಡು ಗೆಳತಿ - ಲಲನಾಮಣಿ‏‎ (೬ ವರ್ಗಗಳು)
 5. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು/ಕೆಳಗಿನ ನೆರಳು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 6. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಸಾಧನಗಳು : ಎರಡನೆಯಭಾಗ : ೧೮೫೯-೧೮೬೨‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 7. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ಅನ್ನದೇವರ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 8. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 9. ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ - ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾ ಹೇಳುವೆ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 10. ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ - ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 11. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು/ಕಾಲ ಮಹಿಮೆ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 12. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು/ಹೊಸ ಬೆಳಕು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 13. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಸಾಧನಗಳು : ಮೊದಲನೆಯಭಾಗ : ೧೮೫೫-೧೮೫೮‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 14. ಪರಂತಪ ವಿಜಯ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 15. ಮಿತ್ರ ದುಖಃ/ಪ್ರಕಾಶಕರ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 16. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 17. ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ - ಕನಸಿನಲಿ ನೋಡಿದೆನು ಕನವರಿಸಿ ಕೂಗಿದೆನು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 18. ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ! - ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆ ..‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 19. ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ - ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 20. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು/ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 21. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 22. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಸಾಧನಾ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 23. ಗೀತ- ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 24. ಎಕ್ಸ್‌‍ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ - ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 25. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು/ನಡುವಿನ ಪರದೆ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 26. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಮಹಾಸಮಾಧಿ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 27. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಪರಮಹಂಸರು ಕಾಳಿಯ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 28. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ಮೇಲ್ನುಡಿ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 29. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಶಾಪ?‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 30. ಪ್ರೇಮಾನುಬಂಧ - ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಯಕೆಯ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 31. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ವಿಶ್ವ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 32. ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗ - ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಾ ನೊರೆ ಹಾಲು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 33. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು/ವೈರಾಗ್ಯ-ವೈಯ್ಯಾರ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 34. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಗುರುಭಾವ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 35. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕಾಳೀದೇವಸ್ಥಾನ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 36. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ಡಿ ಲಕ್ಸ್‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 37. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ಸ್ವಸ್ತಿಪಾನ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 38. ಪ್ರೇಮಪರ್ವ - ಅನುರಾಗದಾ ಆರಾದನೇ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 39. ಪ್ರೇಮರಾಗ ಹಾಡು ಗೆಳತಿ - ಬಾ ಬಾರೆ..‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 40. ಆ ದಿನಗಳು - ಸಿಹಿ ಗಾಳಿ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 41. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು/ಮತಾಂತರ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 42. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ಸಾಧಕಭಾವ ಸಮಾಲೋಚನೆ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 43. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ/ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 44. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ನಂ. ೨೦೮ ಮತು ನೀಲಿ ಬುಶ್ ಕೋಟು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 45. ನಾಸ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು/ತಪ್ಪು ಎಣಿಕೆ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 46. ಸಂತಸ ಅರಳುವ ಸಮಯ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 47. ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ - ನಾಚಿಕೆ ಇನ್ನೇಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲೇಕೆ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 48. ಪ್ರೇಮರಾಗ ಹಾಡು ಗೆಳತ - ಬಾ ಬಾರೆ..‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 49. ಆ ದಿನಗಳು - ಆ ದಿನಗಳು‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 50. ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MostCategories" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ