ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchಶ್ರೀ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಇತಿಹಾಸ- ಮಂಡಲ
ಧಾರವಾಡ
ಗ್ರಂಥ ೧


Rule Segment - Span - 40px.svgRule Segment - Flare Centre - 140px.svgRule Segment - Span - 40px.svg

ಕರ್ನಾಟಕ - ಗತ ವೈಭವ

Rule Segment - Span - 40px.svgRule Segment - Flare Centre - 140px.svgRule Segment - Span - 40px.svgಲೇಖಕರೂ ಪ್ರಕಾಶಕರೂ:
ವೆಂಕಟೇಶ ಭೀಮರಾವ್ ಆಲೂರ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌.ಎಲ್.ಬಿ.
ಧಾ ರ ವಾ ಡ

1920
೨ನೆ ಆವೃತ್ತಿ

( ಬೆಲೆ: 1- 4- 0)

Rights Reserved