ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟಗಳು ಅವುಗಳ ಇತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ:

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೧೭:೫೧, ೨೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. Devara Dasimayya
 2. How to write new article
 3. Kn.wikipedia.org/wiki/Special:MyPage
 4. Raghupathi sringeri
 5. ಅಂಕ ಕಂಡಾ, ಕೋಲಾಸೆ
 6. ಅಂಕ ಕಳನೇರಿ ಕೈಮರೆದಿರ್ದಡೆ
 7. ಅಂಕವೋಡಿದಡೆ ತೆತ್ತಿಗಂಗೆ ಭಂಗವಯ್ಯಾ
 8. ಅಂಕಿಗಳು
 9. ಅಂಗ, ಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸಿ,
 10. ಅಂಗ ಅಂಗನೆಯ ರೂಪಲ್ಲದೆ,
 11. ಅಂಗ ಅನಂಗವೆಂಬೆರಡೂ ಅಳಿದು
 12. ಅಂಗ ಉಳ್ಳನ್ನಬರ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ
 13. ಅಂಗ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸಿ,
 14. ಅಂಗ ಗುಣವಳಿದು ಲಿಂಗ
 15. ಅಂಗ ಗುರುವಿಂಗೆ ಆಪ್ತ
 16. ಅಂಗ ಮೂವತ್ತಾರರ ಮೇಲೆ
 17. ಅಂಗ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗ
 18. ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನುಳ್ಳ
 19. ಅಂಗ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಾಜನರೆಂಬರು,
 20. ಅಂಗ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ,
 21. ಅಂಗ ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ
 22. ಅಂಗ ಲಿಂಗವೆಂಬರು, ಲಿಂಗ
 23. ಅಂಗ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆಂದರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತ್ತು,
 24. ಅಂಗ ಸಂಸಾರವಿರಹದೊಳು ಸವೆದು,
 25. ಅಂಗ ಹಲವರ ಮೇಲೇ
 26. ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರಳವಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ
 27. ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆಗಳುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
 28. ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರವೆ ಆಶ್ರಯ.
 29. ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಂಗೆ ಆಚಾರವೆ
 30. ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದ್ಥಿಸಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ
 31. ಅಂಗಕ್ಕೆಂದಡೆ ಹಿರಿಯ ಹರಿವಾಣವ
 32. ಅಂಗಗುಣವುಂಟೇ ಲಿಂಗವನೊಳಕೊಂಡ ನಿರಂಗ
 33. ಅಂಗಜಂಗುಳಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಶನಕ್ಕೆ ನೆರೆದರು.
 34. ಅಂಗಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಶನಕ್ಕೆ ನೆರೆದು,
 35. ಅಂಗಡಿಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಗಿತಿ
 36. ಅಂಗದ ಕಂಗಳ ಕಳೆಯೊಳಗೊಂಡು
 37. ಅಂಗದ ಕಳೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
 38. ಅಂಗದ ಕಳೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ;
 39. ಅಂಗದ ಕಳೆಯಲೊಂದು ಲಿಂಗವ
 40. ಅಂಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ,
 41. ಅಂಗದ ಕೊನೆಯ ಮೇಲಣ
 42. ಅಂಗದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ
 43. ಅಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ
 44. ಅಂಗದ ಗುಣದಿಂದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆಂಬರು,
 45. ಅಂಗದ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ
 46. ಅಂಗದ ನಮಾಫಟವು ಸಿಂಗದ
 47. ಅಂಗದ ನಮಾಫಟವು ಸಿಂಗದ ಗಾತ್ರವು
 48. ಅಂಗದ ಪಾದತೀರ್ಥವ ಲಿಂಗದ
 49. ಅಂಗದ ಭಂಗವ ಲಿಂಗ
 50. ಅಂಗದ ಭಂಗವ ಲಿಂಗಮುಖದಿಂದ

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:WithoutInterwiki" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ