ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ಮ ಕಥೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ

ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ಮ ಕಥೆ  (೨೦೧೧) 
by ಗಳಗನಾಥ


Download this featured text as an EPUB file (suitable for most e-readers except Kindles). Download this featured text as a RTF file. Download this featured text as a PDF. Download this featured text as a MOBI file (suitable for Kindles). ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ!

ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ಮಕಥೆ

ಅಥವಾ

ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯದ ನಾಶ !


ಗಳಗನಾಥ


ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೦೨

ಪರಿವಿಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಶುಭ ಸಂದೇಶ
iii
ಚೆನ್ನುಡಿ
iv
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು
v
ಹೊನ್ನುಡಿ
vi
ಎರಡು ನುಡಿ
vii
ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು
viii
ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ಕೃತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ
x
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
xi