ಸ್ಕ್ಯಾನ್‍ಗಳಿಲ್ಲದ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೧೫:೫೫, ೨೫ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
 2. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗ್ರಂಥಾಲಯ
 3. ಪಂಪಭಾರತ ದ್ವಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ
 4. ಪಂಪಭಾರತ ಏಕಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ
 5. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ರಂಗಭೂಮಿ
 6. ಪಂಪಭಾರತ ತ್ರಯೋದಶಾಶ್ವಾಸಂ
 7. ಸತ್ಯವೇದ/ಆದಿಕಾಂಡ
 8. ಪಂಪಭಾರತ ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸಂ
 9. ಪಂಪಭಾರತ ಚತುರ್ಥಾಶ್ವಾಸಂ
 10. ಪಂಪಭಾರತ ದಶಮಾಶ್ವಾಸಂ
 11. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕರ್ನಾಟಕ
 12. ಪಂಪಭಾರತ ಅಷ್ಠಮಾಶ್ವಾಸಂ
 13. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗಣಕ
 14. ಪಂಪಭಾರತ ಪಂಚಮಾಶ್ವಾಸಂ
 15. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
 16. ಪಂಪಭಾರತ ನವಮಾಶ್ವಾಸಂ
 17. ಪಂಪಭಾರತ ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ
 18. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗಾಂಧೀ, ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್
 19. ಪಂಪಭಾರತ ತೃತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ
 20. ಪಂಪಭಾರತ ಸಪ್ತಮಾಶ್ವಾಸಂ
 21. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಪ್ರಜನನ
 22. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ
 23. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕನ್ನಡೇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ
 24. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೩)
 25. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಚೀನ
 26. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಚಲನಚಿತ್ರ
 27. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ
 28. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ
 29. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮುವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ
 30. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ
 31. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕರ್ಣಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ
 32. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 33. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ
 34. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
 35. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ
 36. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ರಷ್ಯ
 37. ಪಂಪಭಾರತ ಷಷ್ಠಾಶ್ವಾಸಂ
 38. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ
 39. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ
 40. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ವಿಜಯನಗರ
 41. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೮)
 42. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ
 43. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
 44. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ
 45. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ
 46. ಪಂಪಭಾರತ ಚತುರ್ದಶಾಶ್ವಾಸಂ
 47. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ
 48. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ
 49. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯತತ್ತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆ
 50. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:PagesWithoutScans" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ