ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

<ಸದಸ್ಯ:ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ


ಕಾಣಿಕೆಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಫ-
 2. ಶರೀಫ ಸಾಹಿತ್ಯ
 3. ಸದ್ಗುರು ನಿನ್ನ ಮಾಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾದೆನೋ
 4. ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ತಂಗಿ,
 5. ಚಂದದಿ ಕೇಳಿದರ ವಿಸ್ತಾರ
 6. ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ ದೇಹದ
 7. ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕಿಂಥವಳ!
 8. ಮೋಹದ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ
 9. ಒಳ್ಳೇ ನಾರಿ ಕಂಡೆ
 10. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹರಿದಾಡುವ ಮನಸಿಗೆ
 11. ಅಗ್ಗದ ಅರವಿ ತಂದು
 12. ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ
 13. ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಲಿಮನಿ
 14. ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗಿ
 15. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ
 16. ದುಡ್ಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಣ್ಣ
 17. ಕೂ ಕೂ ಎನುತಿದೆ ಬೆಳವಾ
 18. ಮನಸೇ ಮನಸಿನ ಮನಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು
 19. ಅಳಬೇಡ ತಂಗಿ ಅಳಬೇಡ
 20. ಗಿರಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಮ್ಮ
 21. ಎಲ್ಲರಂಥವನಲ್ಲ ನನ ಗಂಡ
 22. ಚೋಳ ಕಡಿತು, ನನಗೊಂದು ಚೋಳ ಕಡಿತು
 23. ಎಡಿ ಒಯ್ಯನು ಬಾರೆ ದೇವರಿಗೆ

ಪಂಪಭಾರತ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಪಂಪಭಾರತ ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸಂ--:8-1-2018--ರಿಂದ ೨೮-೧-2018
 2. ಪಂಪಭಾರತ ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ--೨೮-೧-೨೦೧೮
 3. ಪಂಪಭಾರತ ತೃತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ --೧೨-೨-೨೦೧೮
 4. ಪಂಪಭಾರತ ಚತುರ್ಥಾಶ್ವಾಸಂ -- -೨೫-೨-೨೦೧೮
 5. ಪಂಪಭಾರತ ಪಂಚಮಾಶ್ವಾಸಂ --೧೮ - ೩ - ೨೦೧೮- ೨೮-೩-೨೦೧೮
 6. ಪಂಪಭಾರತ ಷಷ್ಠಮಾಶ್ವಾಸಂ --- ೨೮-೩-೨೦೧೮
 7. ಪಂಪಭಾರತ ಸಪ್ತಮಾಶ್ವಾಸಂ-- -೨೮-೩-೨೦೧೮
 8. ಪಂಪಭಾರತ ಅಷ್ಠಮಾಶ್ವಾಸಂ --೧೫-೪-೨೦೧೮
 9. ಪಂಪಭಾರತ ನವಮಾಶ್ವಾಸಂ --೨೯-೪-೨೦೧೮
 10. ಪಂಪಭಾರತ ದಶಮಾಶ್ವಾಸಂ --೧೦-೫-೨೦೧೮
 11. ಪಂಪಭಾರತ ಏಕಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ --೧- ೬ -೨೦೧೮
 12. ಪಂಪಭಾರತ ದ್ವಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ -೦-೦- ೨೩-೬-೨೦೧೮
 13. ಪಂಪಭಾರತ ತ್ರಯೋದಶಾಶ್ವಾಸಂ --೦--೨೩-೭-೨೦೧೮
 14. ಪಂಪಭಾರತ ಚತುರ್ದಶಾಶ್ವಾಸಂ --೯-೮-೨೦೧೮ to 15-8-2018
 15. ಪಂಪ:ಕವಿ-ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ
 16. ಅನುಬಂಧ
 17. ಪಂಪ - ಒಂದು ಚಿಂತನೆ
 18. ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಂಪಭಾರತ: ಪರಾಮರ್ಶೆ
 19. ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾನದ ಕಥಾಸಾರ

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • ಪದ್ಯಗಳು- ೧೯೦೭ :ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:೩೪ ಸಂಧಿಗಳು; ೧೩-೫-೨೦೧೭ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ತುಂಬಿದೆ.(ಪದವಿಭಾಗ ಅರ್ಥ ಜೂನ್ ೧೫-೬-೨೦೧೭ ರಿಂದ ೬-೧-೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ)

೩೪/34- ಸಂಧಿಗಳು :ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಸಂಧಿಗಳು* 1 * 2 *3 * 4 * 5 *6 * 7 * 8 *9 * 10 * 11* 12* 13 * 14 * 15 * 16 *17* 18 * 19* 20 * 21 * 22‎* 23‎* 24 * 25* 26* 27* 28* 29* 30* 31* 32* 33* 34

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ 'ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ':ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕವಿಯ ತಾತ್ವಿಕ ದರ್ಶನ'
 2. ಆದಿಪರ್ವ: ೦೧. ಪೀಠಿಕಾ ಸಂಧಿ - ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
 3. ಆದಿಪರ್ವ: ೦೩. ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ - ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
 4. ಆದಿಪರ್ವ: ೦೪. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ತುಂಬಿದೆ.
 5. ಆದಿಪರ್ವ: ೦೫. ಐದನೆಯ ಸಂಧಿತುಂಬಿದೆ.
 6. ಆದಿಪರ್ವ: ೦೬. ಆರನೆಯ ಸಂಧಿತುಂಬಿದೆ.
 7. ಆದಿಪರ್ವ: ೦೭. ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿತುಂಬಿದೆ.
 8. ಆದಿಪರ್ವ: ೦೮. ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿತುಂಬಿದೆ.
-೨೦ ಆದಿ ಪರ್ವ- 9 (8,12,14,15,16,17,18,19,20) ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ೬-೮-೨೦೧೯

ವಿರಾಟಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ವಿರಾಟಪರ್ವ: ೦೧. ಒಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ತುಂಬಿದೆ.
 2. ವಿರಾಟಪರ್ವ: ೦೨. ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ತುಂಬಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • ತುಂಬಿದ ಸಂದಿಗಳು:
 1. ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ: ೦೪. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ
 • ದಿ.೬-೮-೨೦೧೫ ರಂದು ತುಂಬಿದ ಸಂಧಿಗಳು
 • ಆದಿ ಪರ್ವ- 9 (1, 8,12,14,15,16,17,18,19,20)
 • ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ,2,- (4,5)
 • ಸಭಾ ಪರ್ವ - 2--(12,22)
 • ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ,1-(4th)
 • ದ್ರೋಣಪರ್ವ-1, (15th)
 • ಕರ್ಣಪರ್ವ:- 5. (7, 10, 18, 24,25 )
 • ಶಲ್ಯಪರ್ವ – 2. (2, 3 )
 • ಗದಾಪರ್ವ: 2.. (4 to 13)
 • *Total 25 (೨೬ ?) ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ - ಅರ್ಥಸಹಿತ- ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ-ಸಟೀಕಾ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಆದಿ ಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೧) -- ಆರಂಭ--೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ ಅಂತಿಮ ಭರಣ , ೨೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೯‎
 2. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೨)
 3. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೩)
 4. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೪)
 5. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೫)
 6. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೬)-- ರಿಂದ -೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೯‎ - ಪರ್ವ ಮುಕ್ತಾಯ- 6-2-2019
 7. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೭) -- ರಿಂದ6-2-2019
 8. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೮) --೫-೩-೨೦೧೯

ಸಭಾಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೨.ಸಭಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧) -- ೨೫-೯-೨೦೨೦ ರಿಂದ ೬-೧೧-೨೦೨೦
 2. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೨.ಸಭಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೨) -- ೭- ೧೧ -೨೦೨೦ - ರಿಂದ ೨೯-೧೧-೨೦೨೦
 3. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೨.ಸಭಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೩) -- ೨೯ - ೧೧ - ೨೦೨೦ - ರಿಂದ --೧೮-೧೨-೨೦೨೦
 4. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೨.ಸಭಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೪) - --೧೮-೧೨-೨೦೨೦ ರಿಂದ ೨೩-೧೨-೨೦೨೦
 5. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೨.ಸಭಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೨) (12) --- ೨೩-೧೨-೨೦೨೦.

ಅರಣ್ಯಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೧) --೮-೨-೨೦೨೦ ರಿಂದ - ೧೯ -೨-೨೦೨೦
 2. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೨) --೧೯-೨-೨೦೨೦ ರಿಂದ - ೨೯-೨-೨೦೨೦
 3. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೩) -- ೨೯-೨-೨೦೨೦ --ರಿಂದ -೯-೩-೨೦೨೦
 4. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೪) -- ೯-೩-೨೦೨೦ --ರಿಂದ -೨೦-೩-೨೦೨೦
 5. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೫) --೨೦-೩-೨೦೨೦ --ರಿಂದ -೩೧-೩-೨೦೨೦
 6. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೬) --೩೧-೩-೨೦೨೦ --ರಿಂದ ೨೫-೪-2020
 7. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೭) --೨೫-೪-೨೦೨೦ --ರಿಂದ೧೨-೫-೨೦೨೦
 8. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೮) --೧೨ -೫-೨೦೨೦ --ರಿಂದ --೨೪-೫-೨೦೨೦
 9. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೯) --೨೪-೫-೨೦೨೦--ರಿಂದ -- ೪-೬-೨೦೨೦
 10. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೦) --೫-೬-೨೦೨೦--ರಿಂದ --೧೬-೬-೨೦೨೦
 11. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೧) --೧೭-೬-೨೦೨೦--ರಿಂದ --೨೪-೬-೨೦೨೦
 12. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೨) --೨೫-೬-೨೦೨೦--ರಿಂದ -೧೮-೭-೨೦೨೦
 13. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೩) --೧೯-೭-೨೦೨೦--ರಿಂದ -೭-೮-೨೦೨೦
 14. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೪) --೮-೮-೨೦೨೦--ರಿಂದ -೭-೮-೨೦೨೦
 15. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೫) --೨೬-೮-೨೦೨೦--ರಿಂದ -9 -೮-೨೦೨೦
 16. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೩.ಅರಣ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೬) --10-9-2020 -- ರಿಂದ- ೨೫ --೯-೨೦೨೦

ವಿರಾಟಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ-ಶಲ್ಯಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೯.ಶಲ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧) -- 3-12-2019 ರಿಂದ 26-12-19.
 2. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೯.ಶಲ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೨) --26-12-19 ರಿಂದ 20-1-2020
 3. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೯.ಶಲ್ಯಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೩) --20-1-2020 ರಿಂದ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ-ಗದಾಪರ್ವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧) --14-8-೨೦೧೯//೨-೯-೨೦೧೯
 2. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೨) --೨-೯-೨೦೧೯ -೮-೯-೨೦೧೯
 3. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೩)-- ೮-೯-೨೦೧೯ - ೧೬-೯-೨೦೧೯
 4. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೪)--೧೬-೯-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೨೬-೯-2019
 5. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೫)--೨೬-೯-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೬-೧೦-೨೦೧೯
 6. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೬)-- ೬-೧೦-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೨-೧೦-೨೦೧೯
 7. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೭) --೨-೧೦-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೨೩-೧೦-೨೦೧೯
 8. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೮) --೨೩-೧೦-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೫-೧೧-೨೦೧೯
 9. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೯) --೫-೧೧-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೧೫-೧೧-೨೦೧೯
 10. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೦)--೧೬-೧೧-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೨೨-೧೧-೨೦೧೯
 11. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೧) --೨೨-೧೧-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೭-೧೨-೨೦೧೯
 12. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೨) - -೭-೧೨-೨೦೧೯ ರಿಂದ ೧೨-೧೨-೨೦೧೯
 13. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೧೦.ಗದಾಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧೩) --೧೩-೧೨-೨೦೧೯ ರಿಂದ

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ 'ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ-(ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತ' [೭]ಉಚಿತವಾಗಿ ವೆಬ್‍ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಾದಿರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ!ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ([೮] [೯])

ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

(ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಪುಟ:ನಳ ಚರಿತೆ.djvu/೭ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ)

 1. ನಳಚರಿತ್ರೆ;ಒಂದನೆಯ ಸಂಧಿ
 2. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ
 3. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ
 4. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ
 5. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ
 6. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ
 7. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ
 8. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ
 9. ನಳಚರಿತ್ರೆ:ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ
 1. ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ ಕಥಾಸಾರ.
 1. ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ---ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿ
 • ಪದಗಳು:
 1. ದಾಸದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯರ ಮಗ ನಾನು- ೧-೭-೨೦೨೦
 1. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

ಭಾವಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಭಾವಗೀತೆಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಸ್ತೋತ್ರಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. .ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ
 2. .ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ
 3. .ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
 4. .ವಿನಾಯಕ ಸ್ತುತಿ
 5. .ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್
 6. .ವಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಮ್‎

ಆದಿ ಶಂಕರರ ಕೃತಿಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. .ವಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಮ್
 2. .ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್
 3. .ಆತ್ಮಬೋಧೆ
 4. .ನಿರ್ವಾಣಷಟ್ಕಮ್
 5. .ಶಿವಸ್ತುತಿ ೨೩-೧೧-೨೦೨೦

ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. .ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ
 2. .ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ
 3. .ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್

ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ‎[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಒಟ್ಟು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • ೧೩೦ ‍ಫೈಲು - ಪುಟ. ೧೫-೬-೨೦೧೮.

ಪಂಚತಂತ್ರ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮಹಾಭಾರತ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪದಕೋಶ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ- ಲಭ್ಯ ಫೈಲುಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕೋರಿಕೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • {ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ತುಂಬದೆ ಉಳಿದ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ತುಂಬಲು ಕೋರಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತಿದ್ದಬಲ್ಲ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗೂಗಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ತಪ್ಪುಗಳೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿಟ್ಟ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲವಿದ್ದವರು ತುಂಬಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ-(ನಾನು ಮೊಬೈಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ)-||ಚಂ||

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೫-ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೦೨)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

<ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ-ಸಟೀಕಾ

ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ:೨ ನೆಯ ಸಂಧಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಸೂಚನೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಂದು ಕಂಡನು ಸಂಜಯನು ಯಮ
ನಂದನನಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿದು
ಬಂದು ಕೌರವ ನೃಪತಿಗರುಹಿದನವರ ಮಾತುಗಳ ||ಸೂ||

ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಬಂದು ಕಂಡನು ಸಂಜಯನು ಯಮನಂದನನು+ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿದು ಬಂದು ಕೌರವ ನೃಪತಿಗೆ ಅರುಹಿದನು+ ಅವರ ಮಾತುಗಳ
ಅರ್ಥ:ಕೌರವನ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಜಯನು ಪಾಂಡವರು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿರಾಟನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಮನಂದನನನ್ನು ಕಂಡನು. ಕೌರವನು ಹೇಳಿ ಕಳಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದು ಪಾಂಡವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೌರವ ನೃಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಧರ್ಮಜನ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಗಮನ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತನಯ ಕೇಳು
ಮ್ಮುಳಿಸಿದನು ಯಮಸೂನು ಮುರರಿಪು
ಫಲುಗುಣಗೆ ಮೈಗೊಡುವನೋ ಕೌರವರಿಗೊಳಗಹನೊ |
ತಿಳಿಯದಿರಲೆನುತಿರಲು ಬಲಗ
ಣ್ಣಲುಗಿತದಿರೊಳು ಕೈಯ್ಯ ಗುಡಿಯಲಿ
ಸುಳಿದನೊಬ್ಬನು ಬಹಳ ಮಾರ್ಗಶ್ರಮದ ಭಾರದಲಿ || ೧ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಎಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತನಯ(ಜನಮೇಜಯ) ಕೇಳು+ ಉಮ್ಮುಳಿಸಿದನು ಯಮಸೂನು ಮುರರಿಪು(ಕೃಷ್ಣ) ಫಲುಗುಣಗೆ ಮೈಗೊಡುವನೋ(ಸಹಾಯಮಾಡುವನೋ, ಒಲಿಯುವನೋ) ಕೌರವರಿಗೊಳಗಹನೊ ತಿಳಿಯದಿರಲು+ ಎನುತಿರಲು ಬಲಗಣ್ಣು+ ಅಲುಗಿತು+ ಇದಿರೊಳು ಕೈಯ್ಯಗುಡಿಯಲಿ(ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ) ಸುಳಿದನು+ ಒಬ್ಬನು ಬಹಳ ಮಾರ್ಗಶ್ರಮದ ಭಾರದಲಿ.
ಅರ್ಥ:ವೈಶಂಪಾಯನ ಮುನಿ ಹೇಳಿದನು,'ಎಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತತನಯ ಜನಮೇಜಯನೇ ಕೇಳು, ಯಮಸೂನು ಯುಧಷ್ಠಿರನು ಸಂಕಟದಿಂದ ಉಸಿರುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಕೃಷ್ಣನು ಫಲ್ಗುಣನಿಗೆ ಒಲಿಯುವನೋ/ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವನೋ ಅಥವಾ ಕೌರವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವನೋ ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿರಲು, ಶುಭಸೂಚಕವಾಗಿ ಅವನ ಬಲಗಣ್ಣು ಅಲುಗಿತು. ಆಗ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಹಳ ಮಾರ್ಗಶ್ರಮದ ಬಳಲಿದ ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದನು.
ಇದಿರುಗೊಳ್ಳೇರಸ ಕಟ್ಟಿಸು
ಮುದದಿ ಗುಡಿಯನು ರಣದೊಳಹಿತರ
ಸದೆದೆ ಹೋಗಿನ್ನೇನು ಸರಿಯೇ ಸುರರು ಗಿರರುಗಳು |
ಪದವನರಿಸಿದರಾಳಿಗೊಂಡನು
ಸದಮಲ ಶೃತಿ ತತಿಯನೆಂಬ
ಗ್ಗದ ಮಹಾ ಪರದೈವ ಬಿಜಯಂಗೈವುತಿದೆಯೆಂದ || ೨ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಇದಿರುಗೊಳ್ಳು+ ಏಳು+ ಅರಸ ಕಟ್ಟಿಸು ಮುದದಿ(ಸಂತಸದಿಂದ) ಗುಡಿಯನು(ಬಾವುಟ ತೋರಣಗಳನ್ನು) ರಣದೊಳು+ ಅಹಿತರ (ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು) ಸದೆದೆ (ಕೊಂದೆ) ಹೋಗು+ ಇನ್ನೇನು, ಸರಿಯೇ ಸುರರು- ಗಿರರುಗಳು, ಪದವನು(ಪಾದಗಳನ್ನು)+ ಅರಿಸಿದರ (ಹುಡುಕಿದವರ)+ ಆಳಿಗೊಂಡನು(ಸುತ್ತಿಕೊಂಡನು, ಸೇರಿಕೊಂಡನು) ಸದಮಲ(ಉತ್ತಮ) ಶೃತಿ ತತಿಯನು (ವೇದಸಮೂಹವು)+ ಎಂಬ (ಹೊಗಳುವ)+ ಅಗ್ಗದ(ಶ್ರೇಷ್ಠ) ಮಹಾ ಪರದೈವ ಬಿಜಯಂಗೈವುತಿದೆ (ಬರುತ್ತಿದೆ)+ ಯೆ+ ಎಂದ.
ಅರ್ಥ:ಧರ್ಮಜನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೂತನು, ಧರ್ಮಜನಿಗೆ, 'ರಾಜನೇ, ಏಳು ಇದಿರುಗೊಳ್ಳು; ಅರಸನೇ ಸಂತಸದಿಂದ ಬಾವುಟ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದೆ. ಹೋಗು ಇನ್ನೇನು, ನಿನಗೆ ಸುರರು- ಗಿರರುಗಳು ಸರಿಸಮಾನರೇ! ಬಂದ ಅತಿಥಿಯು, ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದವರನ್ನು ತನ್ನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡನು, ಉತ್ತಮ ವೇದಸಮೂಹವು ಹೊಗಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾ ಪರದೈವ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ,' ಎಂದ.
ಕಥೆಯೆ ನಿನ್ನೊಡಹುಟ್ಟಿದನ ಸಾ
ರಥಿತನವ ಕೈಕೊಂಡನಿನ್ನೀ
ಪೃಥಿವಿ ನಿನ್ನಯ ರಾಣಿವಾಸವು ಚಿಂತೆ ಬೇಡಿದಕೆ |
ವ್ಯತಿಥವಾಯಿತು ವೈರಿಬಲ ಸಂ
ಪ್ರತಿಥ ಸಾಹಸನಾದೆ ನೀನೆನೆ
ತಿಥಿಲ ಸಂಶನಂಗಚಿತ್ತವನಿತ್ತನಾತಂಗೆ || ೩ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಕಥೆಯೆ(ಹೇಳುವುದಾದರೆ) ನಿನ್ನ+ ಒಡಹುಟ್ಟಿದನ ಸಾರಥಿತನವ ಕೈಕೊಂಡನು (ಹಿದಿದನು)+ ಇನ್ನು+ ಈ ಪೃಥಿವಿ ನಿನ್ನಯ ರಾಣಿವಾಸವು; ಚಿಂತೆ ಬೇಡ+ ಇದಕೆ ವ್ಯತಿಥವಾಯಿತು(ದುಃಖಪಟ್ಟಿತು) ವೈರಿಬಲ ಸಂಪ್ರತಿಥ ಸಾಹಸನಾದೆ ನೀನು+ ಎನೆ ತಿಥಿಲ ಸಂಶನು+ ಅಂಗಚಿತ್ತವನು+ ಇತ್ತನು+ ಆತಂಗೆ
ಅರ್ಥ:ಆ ದೂತನು ದರ್ಮಜನಿಗೆ,'ಹೇಳುವೆನು, ನಿನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನ- ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿತನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಕೈಕೊಂಡನು. ಇನ್ನು ಈ ಪೃಥ್ಯುವಿ ನಿನ್ನಯ ರಾಣಿವಾಸವು- ನನ್ನಅಧೀನವು; ಚಿಂತೆ ಬೇಡ; ಇದಕ್ಕೆ ವೈರಿಬಲ ದುಃಖಪಟ್ಟಿತು; ನೀನು ಸಂಪ್ರತಿಥ ಸಾಹಸನಾದೆ + ಎನೆ ತಿಥಿಲ ಸಂಶನು+ ಅಂಗಚಿತ್ತವನು+ ಇತ್ತನು+ ಆತಂಗೆ.
ಉಕ್ಕಿ ವಿಸಟಂಬರಿವ ಹರುಷದ
ತೆಕ್ಕೆಯಲಿ ಕೈಗೂಡುವ ನೃಪತಿಗ
ಳಿಕ್ಕಲಿಸೆ ಹೊರವಂಟನರಸನು ಸಕಲದಳ ಸಹಿತ |
ಮಿಕ್ಕು ಬರೆ ಬರೆ ಕೃಷ್ಣನನು ಕ್ಂ
ಡೊಕ್ಕನೊಡಲನು ಚರಣದಲಿ
ಕಕ್ಕಜನಿದೇನೆನುತ ನೆಗಹಿದನಂದು ಧರ್ಮಜನ || ೪ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಉಕ್ಕಿ ವಿಸಟಂಬರಿವ (ಹರಡುವ/ಉಬ್ಬುವ; ಗ.ಭಾರತ ಅರ್ಥಕೋಶ) ಹರುಷದ ತೆಕ್ಕೆಯಲಿ(ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ) ಕೈಗೂಡುವ ನೃಪತಿಗಳು+ ಇಕ್ಕಲಿಸೆ (ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಲು) ಹೊರವಂಟನು+ ಅರಸನು ಸಕಲದಳ ಸಹಿತ ಮಿಕ್ಕು ಬರೆ- ಬರೆ-(ಬರುತ್ತಿರುವ) ಕೃಷ್ಣನನು ಕಂಡು+ ಒಕ್ಕನು ಒಕ್ಕನು (ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದನು, ನಮಿಸಿದನು )+ ಒಡಲನು ಚರಣದಲಿ(ದೇಹವನ್ನು ಪಾದದಲ್ಲಿ) ಕಕ್ಕಜನು (ಗಾಬರಿಗೊಂಡ)+ ಇದೇನು+ ಎನುತ, ನೆಗಹಿದನು(ಎತ್ತಿದನು)+ ಅಂದು ಧರ್ಮಜನ.
ಅರ್ಥ:ಧರ್ಮಜನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ಉಕ್ಕುವ ಹರುಷದ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ನೃಪತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೊಂಡು, ಅರಸನು ಸಕಲದಳ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ನನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಹೊರಟನು. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಮಿಸಿದನು, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಇದೇನು ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಅಂದು ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಎತ್ತಿದನು. (ಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗ ಧರ್ಮಜನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯನು)
ಪರಕೆ ಪರತರ ವಸ್ತುವನು ಗೋ
ಚರಿಸಿದೆವಲೈ ಮುನಿಜನಂಗಳ
ವರಸಮಾಧಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ದೇವ ನಮಗೊಲಿದೈ |
ಕರುಣಿ ಬಿಜಯಂಗೈದೆಯೆನೆಮುರ
ಹರನು ನಗುತಿಂತೆಂದ ನಾನೀ
ನರನ ಸಾರಥಿಯಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತು ತಾನೆಂದ || ೫ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಪರಕೆ ಪರತರ ವಸ್ತುವನು ಗೋಚರಿಸಿದೆವಲೈ, ಮುನಿಜನಂಗಳ ವರ (ಉನ್ನತ) ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ದೇವ ನಮಗೊಲಿದೈ; ಕರುಣಿ ಬಿಜಯಂಗೈದೆ (ಬಂದೆ)+ ಯೆ+ ಎನೆ,(ಎನ್ನಲು)+ ಮುರಹರನು ನಗುತ+ ಇಂತು+ ಎಂದ; ನಾನು+ ಈ ನರನ(ಪಾರ್ಥನ) ಸಾರಥಿಯು+ ಅಲ್ಲದೆ+ ಎಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತು(ಪರವಸ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮ) ತಾನೆಂದ.
ಅರ್ಥ:ಧರ್ಮಜನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ,'ಪರ- ಸದ್ಗತಿಗೆ ಪರತತ್ತ್ವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆವಯಲ್ಲವೇ!, ಮುನಿಜನಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಧಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ದೇವನು ನೀನು ನಮಗೆ ಒಲಿದೆ; ಕರುಣಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಿಜಯಂಗೈದೆ; ಎನ್ನಲು ಮುರಹರ ಕೃಷ್ಣನು ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು; ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಥನ ಸಾರಥಿಯು ಅಷ್ಟೆ; ಅದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರವಸ್ತು,' ಎಂದ.
ಬಯಲಿಗೆಮ್ಮನೆ ನಾಚಿಸದೆ ಪಾ
ಳೆಯಕೆ ನಡೆಯೆಂದಸುರರಿಪು ಸೇ
ನೆಯನು ಕೈವೀಸಿದನು ಬಂದನು ರಾಜಮಂದಿರಕೆ |
ನಿಯತವಿತ್ತಲು ಕೇಳು ಜನಮೇ
ಜಯ ಮಹೀಪತಿ ಧರ್ಮಸುತನೋ
ಲೆಯ ಹದವನರಿದಂತೆ ಶಲ್ಯ ನೃಪ ಹೊರವಂಟ || ೬ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಬಯಲಿಗೆ(ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು)+ ಎಮ್ಮನೆ ನಾಚಿಸದೆ ಪಾಳೆಯಕೆ ನಡೆಯೆಂದು+ ಅಸುರರಿಪು ಸೇನೆಯನು ಕೈವೀಸಿದನು; ಬಂದನು ರಾಜಮಂದಿರಕೆ; ನಿಯತವು (ಯಥಾವಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)+ ಇತ್ತಲು ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ ಮಹೀಪತಿ ಧರ್ಮಸುತನ+ ಓಲೆಯ ಹದವನು (ವಿಚಾರ)+ ಅರಿದಂತೆ ಶಲ್ಯ ನೃಪ ಹೊರವಂಟ.
ಅರ್ಥ:ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮಜನಿಗೆ,ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಚುವಂತೆ ಮಾಡದೆ, ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯೆಂದು ಅಸುರರಿಪು ಕರಷ್ನನು ಹೇಳಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಸ ತೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿದನು; ನಂತರ ರಾಜಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದನು; ನಂತರ ನಿಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಕೃಷ್ನನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದನು. ಇತ್ತಕಡೆ ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ ಮಹೀಪತಿಯಾದ ಧರ್ಮಜನ ಓಲೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳದಕೂಡಲೆ ಶಲ್ಯ ನೃಪನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಜನ ಪಾಳಯವನ್ನು ಸೇರಲು ಹೊರಹೊರಟನು.
ಮೇಳವಿಸಿ ಹೊರವಂಟನಗಣಿತ
ದಾಳು ಕುದುರೆಯ ಕೂಡಿಬರುತಿರೆ
ಕೇಳಿದನು ಕುರುರಾಯ ಮಾದ್ರಾಧಿಪನ ಬರವ |
ಆಳೊಳಗ್ಗಳವಟ್ಟ ಶಲ್ಯ ನೃ
ಪಾಲಕನ ತಿರುಹಿದೊಡೆ ಗೆಲುವುದು
ಕಾಳಗವು ನಮಗೆಂದು ನಿಶ್ಚೈಸಿದನು ಮಂತ್ರದಲಿ || ೭ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಮೇಳವಿಸಿ(ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು.) ಹೊರವಂಟನು+ ಅಗಣಿತದ(ಬಹಳ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು)+ ಅಳು(ಸೈನಿಕರು,ಭಟರು) ಕುದುರೆಯ ಕೂಡಿ ಬರುತಿರೆ ಕೇಳಿದನು ಕುರುರಾಯ ಮಾದ್ರಾಧಿಪನ ಬರವ(ಬರುವುದನ್ನು), ಆಳು+ ಅಗ್ಗಳವಟ್ಟ (ಬಲಶಾಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ) ಶಲ್ಯ ನೃಪಾಲಕನ ತಿರುಹಿದೊಡೆ(ಧರ್ಮರಾಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಬೆಂಬಲ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ) ಗೆಲುವುದು ಕಾಳಗವು ನಮಗೆ+ ಎಂದು ನಿಶ್ಚೈಸಿದನು ಮಂತ್ರದಲಿ(ತನ್ನವರೊಡನೆ ರಾಜನೀತಿಯ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ).
ಅರ್ಥ:ಮಾದ್ರ ದೇಶದ ರಾಜ ಶಲ್ಯನು ಸೇನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹೊರಟನು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು- ಭಟರು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರಲು, ಈ ಕಡೆ ಕುರುರಾಯ ಕೌರವನು ಈ ಮಾದ್ರಾಧಿಪನು ಬರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧ ನೃಪಾಲಕ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಕಾಳಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ತನ್ನವರೊಡನೆ ರಾಜನೀತಿಯ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚೈಸಿದನು.
ಎಂದಖಿಳ ವಸ್ತುಗಳ ಜೋಡಿಸಿ
ಮುಂದೆ ಪಾಳೆಯ ಬಿಡುವ ಠಾವಿನೊ
ಳಿಂದ ಮಿಗೆ ಮಾಡಿದನು ಗುಡಿ ಗೂಡಾರ ಚೌಕಿಗೆಯ |
ಒಂದು ಯೋಜನದಗಲದಲಿ ಹಯ
ವೃಂದ ಗಜಶಾಲೆಗಳ ಪರುಠವ
ದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಕೂಳು ಖಾಣವನಖಿಳ ಮೋಹರಕೆ || ೮ ||
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಎಂದು+ ಅಖಿಳ(ಎಲ್ಲಾ) ವಸ್ತುಗಳ ಜೋಡಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಪಾಳೆಯ ಬಿಡುವ ಠಾವಿನೊಳಿಂದ(ಶಲ್ಯನು ಪಾಳಯಬಿಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ) ಮಿಗೆ (ಬಹಳ) ಮಾಡಿದನು ಗುಡಿ ಗೂಡಾರ ಚೌಕಿಗೆಯ (ಬಿಡಾರ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಒಂದು ಯೋಜನದ+ ಅಗಲದಲಿ, ಹಯ ವೃಂದ(ಕುದುರೆಗಳ ಸಮೂಹ) ಗಜಶಾಲೆಗಳ, ಪರುಠವದಿಂದ(ಆಧಿಕ್ಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ) ರಚಿಸಿದ, ಕೂಳು ಖಾಣವನು(ಕೂಳು, ಖಾಣ= ಖಾನ- ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)+ ಅಖಿಳ ಮೋಹರಕೆ (ಸೇನೆಗೆ).
ಅರ್ಥ:ಕೌರವನು ಶಲ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು, ಅವನ ಸೇನೆಯ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಲ್ಯನು ಮುಂದೆ ಪಾಳೆಯ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಡಿ ಗೂಡಾರ ಚೌಕಿಗೆಯ ಬಿಡಾರ- ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದು ಯೋಜನದ ಅಗಲದಲ್ಲಿ, ಕುದುರೆಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಗಜಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ರಚಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇನೆಯವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

೯-೧೦[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಂದು ಬಿಡುವನ್ನೆನಿಬರ ಮುನ್ನಿನ
ಮಂದಿರಕೆ ಹೊಗುವಂತೆ ಶಲ್ಯನ
ಮಂದಿ ಸಂತೋಷದ ಸಮುದ್ರದಿ ಮೂಡಿ ಮುಳಗಾಡಿ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಿನ
ಚಂದದಿಂಮನೆಮನೆಗಳನು ಸುಖ
ದಿಂದಿರಲು ರಚಿಸಿದನು ಕುರುಪತಿ ಪಯಣ ಪಯಣದಲಿ ೯
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:ಬಂದು ಬಿಡುವನ್ನೆನಿಬರ ಮುನ್ನಿನ
ಮಂದಿರಕೆ ಹೊಗುವಂತೆ ಶಲ್ಯನ
ಮಂದಿ ಸಂತೋಷದ ಸಮುದ್ರದಿ ಮೂಡಿ ಮುಳಗಾಡಿ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಿನ
ಚಂದದಿಂಮನೆಮನೆಗಳನು ಸುಖ
ದಿಂದಿರಲು ರಚಿಸಿದನು ಕುರುಪತಿ ಪಯಣ ಪಯಣದಲಿ
ಅರ್ಥ:
ಆರು ನಯದಲಿ ನಿಮ್ಮಖ್ಹಿಳ ದಳ
ಭಾರವನು ಸಲೆ ತಡೆದವನು ಕುರು
ವೀರನೋ ಯಮನಂದನನೋ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದನು
ಆರು ಮಾಡಲಿಯವರು ಬಂದರೆ
ಹಾರಲೇಕೆನ್ನೋಡಲ ತೆರುವೆನು
ವೀರ ಮೈದೋರಲಿಯೆನುತ ಹೊಯಿಸಿದನು ಡಂಗುರವ ೧೦

ನಗುತ ಕೌರವರಾಯನಿವರೋ
ಲಗಕೆ ಬರಲಿದಿರೆದ್ದು ಮುದದಲಿ
ತೆಗೆದು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿದನು ಕುಶಲವನೈಯ್ದೆ ಬೆಸಗೊಂಡ
ಮಗನೆ ನೀನೀ ರಚಿಸಿದಾತನು
ಬಗೆ ದಣಿಯೆ ಬೇಡುವುದು ತಾ ಹಂ
ಗಿಗನು ನಿನಗೆನೆ ಆವ ಬಿನ್ನಹ ಮರಳಿ ನೀವೆಂದ ೧೧
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಎನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕುಂತೀ
ತನಯರನು ಬಿಡಿ ಮರಳಿ ನೀವ್ ಹ
ಸ್ತಿನಪುರಿಗೆ ತನಗಿತ್ತ ವರವೆನೇ ಶಲ್ಯ ಮನವಳುಕಿ
ತನಯ ಕೈಕೊಂಡೆನು ಯುಧಿಷ್ಟಿರ
ಜನಪನಳಿಯನು ನೀನು ಲೋಗನೆ
ಯೆನಗೆ ನೀವಿತ್ತಂಡ ಸರಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಬಹೆನೆಂದ ೧೨
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಅಗಲಿದೆನು ಹಲಕಾಲದೈವರ
ಮೊಗವನೀಕ್ಷಿಸಿ ಮರಳುವೆನು ಬಂ
ಧುಗಳ ದರುಶನ ಫಲವಾ ಸಂಸಾರ ತರುವಿಂಗೆ
ಮಗನೆ ಸೇನೆಯ ಕೊಂಡು ವಾರಣ
ನಗರಿಗೈವುದೆಂದು ಭೂಪನ
ಮಗುಳಿಚಿದನಾ ಶಲ್ಯ ಬಂದನು ಪಾಂಡವರ ಹೊರೆಗೆ ೧೩
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಇದಿರುಗೊಂಡರು ಕಾಣಿಕೆಯನಿ
ಕ್ಕಿದರು ತೆಗೆದಪ್ಪಿದರು ಹಲ ಕಾ
ಲದಲಿ ಹೂಳಿದ ಹರುಷವನು ಕೈಗೊಳಗು ಮಾಡಿದರು
ಮುದದಲ್ಲೆಲ್ಲವರ ಕುಶಲವನು ಕೇ
ಳಿದನು ದುರಿಯೋಧನನಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ
ಹದನನೆಲ್ಲವ ಹೇಳಿದನು ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಮನನಾಗಿ ೧೪
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಆದರೇನಲೆ ಕಂದ ತಪ್ಪದು
ಮೇದಿನಿಯ ಸಿರಿ ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವ
ಕಾದು ಹದಿಮೂರಬುದ ನವೆದಿರಿ ಮುಂದೆ ಲೇಸಹುದು
ಕಾದು ವೃತ್ರಾಸುರನ ಮುರಿದಪ
ವಾದದಲಿ ಸಿರಿ ಹೋಗಿ ದು:ಖಿತನಾದ
ನಿಂದ್ರನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ ಶಚಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ೧೫
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ನಹುಷನನು ಕಡೆನೂಕಿ ಋಶಿಗಳ
ಮಹಿಮೆಯಲಿ ಸಾರಾಜ್ಯದಲಿ ಸ
ನ್ನಿಹಿತನಾದನು ಮತ್ತೆ ದಿವಿಜರ ರಾಯನೊಳಗಾಗಿ
ಅಹಿತರವಗಡಿಸಿದೊಡೆ ಕುಸಿದನು
ಬಹಳ ಲೇಸನು ಬಳಿಕ ಕಂಡನು
ಮಹಿ ನಿನಗೆ ಬೆಸಕೈದು ಬದುಕುವಿರೆಂದನಾ ಶಲ್ಯ ೧೬
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಆದೊಡಾ ಕರ್ಣಂಗೆ ಸಾರಥಿ
ಯಾದಿರಾದೊಡೆ ಸಮರ ಮುಖದಲಿ
ವಾದ ತೇಜೋವಧೆಯ ಮಾಡುವುದವನನವಗಡಿಸಿ
ಕಾದಿ ಕೊಡುವುದು ನಾವು ಗೆಲುವವೊ
ಲಾದರಿಸುವುದು ನಮ್ಮನೆಂದಾ
ಮೇದಿನೀಪತಿ ಶಲ್ಯನನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿದನು ೧೭
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಬೀಳುಗೊಂಡನು ಶಲ್ಯನಿತ್ತಲು
ಹೇಳುವರೆ ಮತಿ ಮುರಿಯೆ ನೋಟಕ
ರಾಲಿ ಝೊಮ್ಮಿಡೆ ಕಾದುವರೆ ಮನೆ ಮೂರು ಕವಲಾಗೆ
ಹಾಳಿಗೆಯ ಹೊಗರಲಗಿಸುರಿಯ ಚಲಿಗ್
ಡಾಳ ನಭದಲಿ ಝಗಝಗಿಸೆ ಹೇ
ರಾಳದೊಡ್ಡವಣಿಯಲಿ ಬರುತಿರ್ದುದಾ ನೃಪವ್ರಾತ ೧೮
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ದೆಸೆಗಳೆಂಟರ ಮೂಲೆ ಬಿರಿಯಲು
ಪಸರಿಸಿತುಹಳೆ ಬೊಮ್ಮಗಹುದೇ
ಹೊಸ ವಿಧಾತ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿಯದು ಹೆಸರೇನು ಹೊಗಳುವರೆ
ಕುಸಿಯನೇ ಕೂರುಮನು ಭಾರಕೆ
ಸಸಿಯನೇ ನಾಗೇಂದ್ರನಾವೆಗ
ಳುಸುರು ಹದುಳವೆ ನೋಡೆನಲು ಬಂದುದು ನೃಪವ್ರಾಹ ೧೯
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಚೋಳ ಪಾಂಡ್ಯರು ಕೇರಳರು ಶಿ
ಶುಪಾಲ ನಂದನ ದೃಷ್ಟಕೇತು ಕ
ರಾಳ ಮಾಗಧ ಚೀನ ಭೋರ ಕರ್ಪರಾದಿಗಳು
ಮೇಲೆ ಮೇಲೈತಂದು ಭೀಮಂ
ಘಾಳು ತೋರಿದರಿತ್ತ ಕುರು ಭೂ
ಪಾಲಕನ ಕೂಡಿದರು ಭಗದತ್ತಾದಿ ಭೂಭುಜರು ೨೦
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ದ್ರುಪದ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತನು ಕುರು
ನೃಪನನಿತ್ತಲು ಬಂದು ಕಂಡನು
ವಿಪುಳಮತಿ ಮಾತಾಡಿದನು ನಿಜ ರಾಜಕಾರಿಯವ
ಕೃಪಣತನದಲಿ ಕೌರವನು ಗುರು
ಕೃಪನ ಭೀಷ್ಮನ ಮತವನೊಲ್ಲದೆ
ಚಪಳ ಕರ್ಣನ ಕೂಡಿ ನಿಶ್ಚೈಸಿದನ ಕಾಳಗವ ೨೧
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ನೆನೆದ ಮತವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನದ ಮಚ್ಚದೊಳೊರೆದು ಕರ್ಣನ
ನೆನಹಿನಲಿ ಪುಟವಿಟ್ಟು ಶಕುನಿಯ ನೀತಿಯಲಿ ನಿಗುಚಿ
ಅನುಜ ಮತದಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮೈ
ದುನನ ನುಡಿಯಲಿ ಬಣ್ಣವಿಟ್ಟನು
ಜನಪನಪಕೀರ್ತ್ಯಂಗನೆಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು ಭೂಷಣವ ೨೨
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಹರುಷದಲಿ ಸಂಜಯನಾಗಳೆ
ಕರಿಸಿ ಕುರುಪೈ ಬುದ್ಧಿಗಲಿಸಿದ
ನರಿನೃಪರ ಪಾಳಯಕೆ ಹೋಹುದು ನುಡಿವುದುರವಣಿಸಿ
ಧರೆಯ ಬೇಡಿಸಿ ಕಳುಹಿದರಿ ಸಂ
ಗರದೊಳಸಿ ಧಾರೆಯಲಿ ಕೊಡುವೆವು
ಬರಿದೆ ಕೊಟ್ಟೊಡಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಧರ್ಮಪುತ್ರಂಗೆ ೨೩
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಬೀಳುಕೊಂಡನು ಮಮ್ತ್ರಿ ಪಯಣದ
ಮೇಲೆ ಪಯಣವನೆಯ್ದಿ ಪಾಂಡು ನೃ
ಪಾಲಕರ ಪಾಳೆಯಕೆ ಬಂದನು ರಾಯಗರುಇಸಲು
ಕೇಳಿ ಬೀಡಾರವನು ಬೀಯವ
ಹೇಳಿಸಿದನಾ ಮರುದಿವಸದೊ
ಡ್ಡೋಲಗವ ರಚಿಸಿದನು ಕುಂತೀಸುತನು ಠೀವಿಯಲಿ ೨೪
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಹರಿ ವಿರಾಟ ಕೈಕೆಯ
ರಿರವು ಬಲವಂಕದಲಿ ಆಮದ
ಲಿರೆ ವೃಕೋದರ ಫಲುಗುಣಾದಿಗಳಖಿಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ತರುಣಿಯರು ಪರಿಮಳದ ಜಂಗಮ
ಭರಣಿಯರು ಮನುಮಾಥ ವಿರಿಂಚನ
ತರುಣಿಯರು ಕುಳ್ಳಿರ್ದರಸನ ಹಿಂದೆ ಮೋಹರಿಸಿ ೨೫
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಕರಣಿಕರು ಮಾಂತ್ರಿಕರು ವೈದ್ಯರು
ಸರಸ ಕವಿಗಳು ತಾರ್ಕಿಕರು ವರ
ಭರತ ನಿಪುಣರು ಗಾಯಕರು ಪಾಠಕರು ವಾಗ್ಮಿಗಳು
ಕರಿತುರಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಕ್ಷಣ
ಪರಿಣತರು ಕೋವಿದರು ಸಾವಂ
ತರರು ಪರಿಹಾಸಕರು ವೈತಾಳಿಕರು ರಂಜಿಸಿತು ೨೬
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಮಾವುತರು ಚಿತ್ರಕರು ಮಲ್ಲರು
ರಾವುತರು ಶಿಲ್ಪಿಗರು ಮಾಯಾ
ಕೋವಿದರು ಕರ್ಣಾಂಘ್ರಿವಿಕಳರು ಮೂಕ ವಾಮನರು
ದ್ರಾವಕರು ಜೂಜಾಳಗಳು ವರ
ದಾವಣಿಯರು ವಿದೇಶಿಗಳು ಮೃಗ
ಜೀವಿಗಳು ಶಾಕುನಿಕರೆಸೆದರು ರಾಜಸಭೆಯೊಳಗೆ ೨೭
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಸಾಲಮಕುಟದ ರಶ್ಮಿಯ
ದಾಳಗೊಂಡುದು ತಮವನಿನ್ನಾಲ
ಮೇಲುಪೋಗಿನ ಕಿತ್ತ್ತ ಖದ್ಗಕೆ ಪ್ರಭೆಯ ಹಂಗೇಕೆ
ಮೇಲೆ ಕೈದೀವಿಗೆಗಳಧಿಕ
ಜ್ವಾಲೆಯದು ಪುನರುಕ್ತವೆನೆ ಭೂ
ಪಾಲನೋಲಗವೆಸೆದುದಿಂದ್ರನ ಸಭೆಗೆ ವೆಗ್ಗಳಿಸಿ ೨೮
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಕಡಕಡೆಗೆ ಫಡ ಮಾಣು ಮಾಣೆಂ
ದುಲಿಯೆ ಕಂಚುಕಿ ನಿಕರವಂಗೈ
ತಳದ ಬಾಯಲಿ ರಾಯರಿರ್ದರು ಮಣಿದ ಮಕುಟದಲಿ
ನಳಿನನಾಥನು ನಗುತ ಪರ ಮಂ
ಡಲದ ಶಿಷ್ಟನು ಬರಲಿಯೆನೆ ಬಾ
ಗಿಲಲಿ ಕೈದುವ ಕೊಂಡೊ ಹೊಗಿಸಿದರಂದು ಸಂಜಯನ ೨೯
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಗೊಟ್ಟು ಹರುಷದ
ಲಂದು ಮೈಯಿಕ್ಕಿದನು ಭಯದಲಿ
ನಿಂದು ನೋಡಿದನೆಡಬಲದ ಮಹಾಮಹೀಶ್ವರರ
ಸಂದ ಯಮನೋ ನಿರುತಿಯೋ ಪೌ
ರಂದರನೋ ಪಾವಕನೊ ವರುಣನೊ
ಮಂದಿಯಿದು ಮಾನಸಗೆ ಮಾಮಾಯೆನುತ ಬೆರಗಾದ ೩೦
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಸುಳಿದ್ದಲೆಯ ಕೆಮ್ಮೀಸೆಗಲ ಮಿಗೆ
ಬೆಳೆದ ಮುಡುಹುಗಳೊಡ್ಡಿದುರದು
ಚ್ಚಳಿತ ರೋಮದ ನೊಸಲ ಡೋರಿಯ ತಲೆಯ ಕಲಿಮುಖದ
ಬಲಿದ ಹುಬ್ಬಿನ ತೋರ ತೋಳಿನ
ಹೊಳೆವಡಾಯುಧ ಮೊಗದ ಹೊಗರಿನ
ಕಲಿಮನದ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ೩೧
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಹಳುವದಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷವು
ತೊಳಲಿದರುಸಿರಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಿಷಕೆ
ನೆಲದ ರಾಯರು ನೆರೆದು ಜೀಯೆನುತಿದೆ ಮಹಾದೇವ
ನಳಿನನಾಭನ ಕರುಣದಳತೆಗ
ನಿಲುಕದಿಹುದೇನುಂಟು ಮುರರಿಪು
ಮುನಿದೊಡಾವನ ಮುರಿಯನೆಂದನು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ೩೨
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಇಳುಹಿದನು ಮಹಿಯಲಿ ಮಹೀಪತಿ
ಕಳುಹಿದುಡುಗೊರೆಗಳನು ಭೂಪತಿ
ತಿಲಕ ಧರ್ಮಜನೊಪ್ಪ್ಪುಗೊಂಡನು ನೃಪನ ಪಾವುಡವ
ಒಲವು ಬೊಪ್ಪನಲುಂಟಲಾ ಮ
ಕ್ಕಳನು ಮರೆಯನು ಲೇಸು ಸಂಜಯ
ತಿಳುಹು ತಾತನ ಕುಶಲವನು ಗಾಂಧಾರಿ ದೇವಿಯರ ೩೩
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಗುರು ಪಿತಾಮಹ ಗೌತಮರ ಸ
ಚ್ಚರಣಕಮಲಂಗಳಿಗೆ ಕುಶಲವೆ
ಗುರುಸುತನು ಸುಕ್ಷೇಮಿಯೇ ಕುರುರಾಯನಿರವೆಂತು
ಕುರುಪತಿಯ ಸೋದರರು ಮಕ್ಕಳು
ಸರಸಿಜಾನನೆ ಭಾನುಮತಿ ಮಿ
ಕ್ಕರಸಿಯರು ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ನಿರ್ವೃತರೆ ಹೇಳೆಂದ ೩೪
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಸುಖಿಗಳನಿಬರು ಜೀಯ ನಿಮ್ಮಯ
ನಿಖಿಳ ಭಾಂಧವರನು ಸಹೋದರ
ಸಖ ಸುತಾದಿಗಳನು ಪುರೋಹಿತ ಪೌರ ಪುರಜನದ
ಮಖ ಸಮುದ್ಭವೆ ಮೊದಲು ಪಂಕಜ
ಮುಖಿಯರನು ಬೆಸಗೊಂಡು ಕಳುಹಿದ
ಖಿಳ ಕುರುನಂದನರು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕೃಪರೆಂದ ೩೫
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಮುನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಗರುತಮ
ರುನ್ನತದ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಸಂ
ಪನ್ನ ಸಾಹಸಗರಾದೆವಾಚರಿಸಿದೆವು ಧರ್ಮವನು
ಇನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾವನೀಶನು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ ಪ್ರತಿ
ಪನ್ನತೆಯ ನೆರೆ ಕಾಬನೆಂದನು ಧರ್ಮಸುತನು ನಗುತ ೩೬
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಏನು ಬಂದಿಹ ಹದನು ನಿಮ್ಮವ
ರೇನೇಂದರು ಕುರುಕುಲೇಶ್ವರ
ನೇನಕ್ಕಟ ಭುದ್ಧಿಕಲಿಸಿದನವರ ಮಾತುಗಳ
ಏನುವನು ನೀನುಳುಹದಿರು ವಿನ
ಯಾನುಗತವಾಗಿರಲಿ ಮೇಣ್ ಶೌ
ರ್ಯಾನುಗತವಾಗಿರಲಿ ಬಿನ್ನವಿಸೆಂದನಸುರಾರಿ ೩೭
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ನಾಡ ಬೇಡುವರೆಮ್ಮೊಡನೆ ಹೊ
ಯ್ದಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರತಿಗೆ ಚಿತ್ತವ
ಮಾಡಲಾಗುದು ಸಂಧಿ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮತವೆ
ಬೇಡುವರೆ ಪಾರ್ಥಿವರು ತಾವದ
ನಾಡಬಾರದು ತಮ್ಮ ಜನನವ
ನೋಡಿ ನುಡಿವರು ಪಾಂಡುಸುತರಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳೆಂದ ೩೮
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಮೊದಲಮ್ಮಳ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು
ಮದುವೆಯಾದುದು ಬಳಿಕ ವನವಾ
ಸದಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥವೆಂದಾಶ್ರಮನಲವಡಿಸಿ
ತುದಿಗೆ ತಾ ಸನ್ಯಾಸವನು ಮಾ
ಡಿದನು ಮಗ್ಳಳುಪಿದೊಡೆ ರಾಜ್ಯದ
ಪದವಿಗನುಚಿತವಾಯ್ತು ಯಮಜಂಗೆಂದು ಹೇಳೆಂದ ೩೯
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ತಳಿತ ಜವ್ವನದುಬ್ಬುಗಳ ಕಳ
ವಳಿಗರ್ಜುನ ಭೀಮರೆಂಬವ
ರೊಳಗೆ ವೈರವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳಸ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಹಗೆ ತಮಗೆ
ಉಳಿದ ದ್ರುಪದ ವಿರಾಟರೆಂಬೀ
ಹುಳುಗಳವರಂತೋರೆಗೆಡೆದರು
ತಿಳಿಯೆ ತನೇ ಕಡೆಗೆ ಕೆಡದಿರನೆಂದು ಹೇಳೆಂದ ೪೦
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಸಾಕು ಕೌರವ ನಾಯ ಮಾತನ
ದೇಕೆ ಚಿತ್ತೈಸುವಿರಿ ದೂತನ
ನೂಕು ನೂಕು ಕುಠಾರ ದುರ್ಯೋಧನನೊಡೆ ಹೊಯಿದು
ಶಾಕಿನಿಯರನು ರಕುತ ವಾರಿಯೊ
ಳೋಕುಳಿಯನಾಡಿಸುವೆ ನಿಲು ತಡ
ವೇಕೆನುತ ಘುಢುಘುಡಿಸಿ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾದನಾ ಭೀಮ ೪೧
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಬೆಸಸುವುದು ಹಿಂದಾದ ಜೂಜಿನೊ
ಳೆಸೆವ ಜಾಡ್ಯವೆ ಸಾಕು ಧರ್ಮದ
ದೆಸೆಗೆ ನೀನಿನ್ನುತ್ತದಾಯಿ ಸುಯೋಧನನ ಕುಲವ
ದೆಸೆದೆಸಯ ದೈವಂಗಳಿಗೆ ಹೆಸ
ರಿಸುವರೆಮ್ಮನುಕಳುಹೆನುತ ಗ
ರ್ಜಿಸಿದರಂದಭಿಮನು ಸಾತ್ಯಕಿ ಭೀಮ ನಂದನರು ೪೨
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಕದಡಿತಾಯಾಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಾಂ
ತದ ಮಹಸಿಡಿಲಂತೆ ವೀರರು
ಕೆದರಿ ತಮತಮಗೆದ್ದುನುಡಿದರು ಕೆಂಡೆಯವ ಜಡಿದು
ಉದಿರಹೊಯ್ವೆವು ಹಲುಗಳನು ಕಿ
ಬ್ಬದಿಯಲುಗಿದೆವು ಕರುಳನಹಿತರ
ತಿಥಿಯ ಸುಲಿವೆವು ಬೆಸಸು ನೇಮವನೆಂದರತಿ ರಥರು ೪೩
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಆತನಿಂದೇನಹುದು ಹೊಲ್ಲೆಹ
ವಾತನಿಂದೇನಹುದು ಲೇಸುಗ
ಳಾತನಿಮ್ಡೆ ಬರಲಿ ಹಿಂದಣ ಕಾನನಾಯಸದ
ಯಾತನೆಯ ಸೈರಿಸಿದ ನಮಗಿ
ನ್ನಾತ ನುಡಿದೊಡೆ ಹಾನಿಯೇ ನೀವ್
ಕಾತರಿಸದಿರಿಯೆಂದು ಸಂತೈಸಿದನು ಯಮಸೂನು ೪೪
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಕಳುಹಿದನು ಬೀಡಾರಕವನಿಪ
ತಿಲಕನಾ ಸಂಜಯನಲ್ಲಿಂ
ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಥರು ಸಂಜಯನ ಕರೆಸಿ
ಬಲುಹು ಮೆಲುಹಿನ ನುಡಿಗಳಿಂದವೆ
ತಿಳುಹಿದರು ಬಳಿಕಿತಲೋಲಗ
ದೊಳಗೆ ದೂತನ ಕರೆಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟನು ಯುಧಿಷ್ಟಿರನು ೪೫
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಜನಕನನು ಗಾಂಧಾರಿ ದುರಿಯೋ
ಧನನವರೊಡಹುಟ್ಟಿದರನಂ
ಗನೆಯರನು ದುಸ್ಸಳೆಯ ಸೈಂಧವ ಕರ್ಣ ಶಕುನಿಗಳ
ವಿನುತ ಬಾಹ್ಲಿಕ ಶಲ್ಯ ಭಗದ
ತ್ತನ ನದೀಸುತ ಗುರು ಕೃಪರ ಗುರು
ತನುಜರನು ವಂದಿಸಿದರುಚಿತದಲೆಂದು ಹೇಳೆಂದ ೪೬
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ವರ ಪುರೋಹಿತರನು ಸುಸಾವಂ
ತರನು ವೈದ್ಯರ ವಿದುರನನು ಮ
ತ್ತರಮನೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನೋಲಗದ ಗಣಿಕೆಯರ
ಕರಿ ಹಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನು ಪಡಿಹಾ
ರರನು ಬಾಹತ್ತರ ನಿಯೋಗದ
ಪರಿಜನರ ಕುಶಲವನು ಕೇಳಿದನೆಂದು ಹೇಳೆಂದ ೪೭
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:
ಹೊನ್ನಿನಲಿ ಮಧುರೋಕ್ತಿಯಲಿ ವಿವಿ
ಧಾನ್ನವುಡುಗೊರೆಗಳಲಿ ದೂತನ
ಮನ್ನಿಸಿದವನೀಶನುಚಿತದಲವನ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು
ಪನ್ನಗನ ಸಿರಿಮಂಚದಾತನು
ಬೆನ್ನಲಿರಳಿ ಪಾಂಡುತನಯರಿ
ಗಿನ್ನು ಮಂಗಳವೆನುತ ಸಂಜಯ ಬಂದನಿಭಪುರಿಗೆ ೪೮

ಕೋರಿಕೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅರಣ್ಯಪರ್ವದ ಒಂದನೆಯ ಸಂಧಿಯ
ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಕೂಡಲೆ
ಯಾರೋ ನನ್ನ ಪುಟವನ್ನು ತೆರೆದು
'ಪೂರಾ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ' ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೆಲಸಮಾಡಿ
ನನಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಬರೆಯ ಬೇಕಾಯಿತು
ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರಲಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು, ಇದು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ
ಈ ನನ್ನ ಪುಟವನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಎಡಿಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯಬೇಡಿ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦

<poem>
<bold>
ಪದ್ಯ-೧:ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ: -
ಪದ್ಯ-೧:ಅರ್ಥ:
ಪದವಿಭಾಗ-ಅರ್ಥ:
ಅರ್ಥ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


==೦೦==


ಶಿಪ್ಟ್ + ಆರ್= ಋ

 • ಶಿಪ್ಟ್ + ಝಡ್=ಙ
 • ಶಿಪ್ಟ್ + ಆರ್=ಋ -> &ಋ- ಮೇಲೆ ಶಿಪ್ಟ್+ಎಕ್ಷ್= ೠ
 • ಶಿಪ್ಟ್ +ಕ್ಯಾಪ್‍ ಲಾಕ್ -+Z ಝಡ್= ಞ
 • ಕ + ಶಿಪ್ಟ್ + ಆರ್ =ಕೃ + ಶಿಪ್ಟ್ + ಎಕ್ಸ್= ಕೄರ =ಕ್ರೂರ


==೦೦==

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ


೦೦೦


==೦====ಕ.ನಿಘಂಟು==


==ಪದ್ಯ==

-->

ಪದ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • ಬಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಗರ

ರೆ-[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ರೂ.ಚಿಹ್ನೆ

 • myway.com/search/

[೧೦]